Saltar a continguts

/UNZIP

Navegació

Menú principal

Convocatòria #covertag

 

#covertag

Convocatòria pel disseny de la nova imatge d’/UNZIP Torre Muntadas
per a joves creadors i creadores (16-25 anys) del Prat de Llobregat

Amb la col·laboració de:  i

Descarrega't les bases
(inclou autorització
a menors d'edat per a la participació a #covertag)

Descarrega't l'acta
amb la resolució final
del jurat1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Propostes de nova imatge per a la difusió del programa d'/UNZIP Torre Muntadas.
Se seleccionaran dues propostes, cadascuna de les quals serà la imatge oficial del programa durant sis mesos a les nostres xarxes socials (Facebook, Twitter, butlletins digitals) i a la façana exterior d’/UNZIP Torre Muntadasen format pancarta.

L’objectiu de la convocatòria és que la imatge connecti amb els joves i reflecteixi els seus interessos, la seva manera de viure i observar allò que passa a la ciutat i el paper que tenen o volen tenir al Prat.2. PARTICIPANTS

Joves i col·lectius d'entre16 i 25 anys (complerts com a màxim el 24 de gener de 2019, darrer dia per presentar-se a la convocatòria) vinculats al Prat de Llobregat ja sigui perquè hi viuen, hi estudien o hi treballen. En el cas de col·lectius, com a mínim sigui perquè hi viuen, hi estudien o hi treballen. En el cas de col·lectius, com a mínim un 50% dels integrants ha de complir aquesta condició.

Els menors d’edat han d’adjuntar a la documentació una autorització del pare/mare/tutor/a legal. Es pot fer físicament a /UNZIP Arts Visuals Torre Muntadas (c/ Jaume Casanovas, 80) o en línia a unzip@elprat.cat. El model d'autorització s'adjunta com a annex al final d’aquestes bases.3. T
ERMINI DE PRESENTACIÓ

De l’11 de desembre de 2018 al 24 de gener 2019 a les 20.30 h (ambdós inclosos).4. MODALITATS DE PRESENTACIÓ


Hi ha dues maneres de presentar-se:

Modalitat 1: presentant imatges pròpies, enviades directament al nostre correu:
unzip@elprat.cat

Modalitat 2:presentant material visual generat a la trobada Scapeart#covertag,
scape room d’accions i tastets creatius
,del dia 28 de desembre, que es farà a
/UNZIP Torre Muntadasi enviant-les al nostre correu:unzip@elprat.cat.5. D
OCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Es poden presentar fins a un màxim de dues imatges per autor/autora -col·lectiu.

Els documents a adjuntar són:

Proposta d'imatge en format jpg, gifo bmpa 300 dpi (les imatges, fins a un màxim de dues, han de fer 24 cm d'amplada x 12 cm d'alçada.)

Arxiu de text amb les dades personals següents: nom i cognoms, DNI, telèfon, correu electrònic i data de naixement.

Document signat pel pare, mare, tutor/a legal, en cas de ser menor d'edat


Tota la documentació s'ha d'enviar per correu electrònic a: unzip@elprat.cat.

L’assumpte del missatge ha de ser: "#covertag19: convocatòria nova imatge /UNZIP" i
a continuació, s’ha d'indicar el nom de l'autor/autora.
6. CONDICIONS GENERALS

• Tema i tècnica lliures: fotografia, il·lustració, intervenció mural, còmic, disseny gràfic, pintura, collage, etc.

• No s'admetran imatges que vulnerin la dignitat humana i/o promoguin la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

• Les propostes no han d'estar realitzades exclusivament per a la convocatòria, però sí que han de ser treballs inèdits.

• El format de presentació a la convocatòria serà només en suport digital (fins a un màxim de dues fotos-imatgesper autor/autora, col·lectiu).

• L'autor/autora es compromet a fer les modificacions que calguin a la imatge per tal d'adaptar-la correctament als nostres formats de difusió (lona exterior, bàners de difusió a Facebook, Twitter, Mailchimp, etc.), amb el suport d’/UNZIP Torre Muntadas en cas necessari.
7. PER A QUALSEVOL DUBTE, POSEU-VOS EN CONTACTE
AMB NOSALTRES


Si teniu dubtes o voleu més informació, veniu a /UNZIP Torre Muntadas (c/ Jaume Casanovas, 80) de dimarts a divendres de 16.30 a 20.30 h; els caps de setmana, d’11 a 14 h. També podeu trucar al 934 78 22 37 o enviar un correu a l'adreça electrònica següent: unzip@elprat.cat.
8. CRITERIS DE SELECCIÓ

• Capacitat d'impacte i transmissió, tant des del punt de vista visual com del concepte o missatge que representa.

• Capacitat de representació, reflexió o generació d’opinió crítica sobre les inquietuds, quotidianitats i pensaments de la joventut de la ciutat.

• Originalitat i qualitat de la imatge presentada.

• Resolució tècnica i adequació de la imatge als diferents formats de difusió (lona exterior a tot color, bàners a Facebook, Twitter, Mailchimp, etc.).


9. PREMI

Lona a tot color (240 cm x 120 cm) per a la façana d'/UNZIP Torre Muntadas

• Imatge digital d'/UNZIP Torre Muntadasa les nostres xarxes social.

• Material valorat en 300 €.

• Curs de formació trimestral a l'Escola d'Arts del Prat.10. J
URAT, DELIBERACIÓ I PRESENTACIÓ PÚBLICA DELS PREMIATS

El jurat estarà format per:

Dos representants d’/UNZIP ARTS VISUALS Torre Muntadas.
Un representant de Joves Prat.
Un representant de l'Escola d'Arts del Prat.
Les finalistes de l’edició anterior de #covertag.

La resolució de la convocatòria es farà en un acte públic a /UNZIP Torre Muntadas
al mes de febrer de 2019.

La presentació i exposició pública de la nova imatge d'/UNZIP per al 1r semestre de
l'any serà al mes de febrer de 2019 i la del 2n semestre de l'any, al mes de setembre
de 2019.
11. CESSIÓ DE DRETS


Qui guanyi mantindrà en tot moment la propietat intel·lectual de l’obra i en cedirà els drets d'explotació a /UNZIP Arts Visuals al Prat de Llobregat amb la finalitat expressada en aquesta convocatòria.

/UNZIP Arts Visuals es reserva el dret a modificar algun aspecte per adequar-lo a les finalitats que li són assignades, sempre que aquestes modificacions tinguin el consentiment de l’autor/autora. consentiment de l’autor/autora.
12. COMPROMISOS


/UNZIP es compromet a fer visible i fer respectar l'autoria de tot el material resultant del treball. De la mateixa manera, aquestes persones es comprometran a permetre la distribució de tot el material reproduïble.

La participació en la convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases i de les resolucions que pugui prendre /UNZIP davant d'imprevistos, tant dins del procés de selecció com al llarg de la realització dels projectes.

 
© /UNZIP - Arts visuals al Prat - -