Saltar a continguts

/UNZIP

Navegació

Menú principal

Convocatòria 2015

 

Convocatòria d'arts visuals /UNZIP 2015
Acta de resolució de la convocatòria: [] TANCADA!

Un any més /UNZIP, el dispositiu de suport i mediació de les arts visuals al Prat, llança una convocatòria per atorgar beques per promoure la realització de projectes d'art vinculats a la nostra ciutat.Què és /UNZIP?

/UNZIP és el dispositiu de suport i mediació de les arts visuals al Prat de Llobregat que articula diferents agents culturals de la ciutat amb l'objectiu de promoure la pràctica artística des de totes les seves vessants: la creació, la formació, la difusió, l'educació, els públics, etc.
Aquest dispositiu el conformen el conjunt d'agents municipals que ofereixen projectes de suport i mediació de les arts visuals a la ciutat, i s'articula des d'/UNZIP Arts Visuals, punt de referència de l'art i la creació visual local, situat al Centre d'Art Torre Muntadas.
Què entenem per projecte d'arts visuals?

Ho entenem com una idea definida conceptual i metodològicament que comporti la realització d'un procés de recerca i formalització des d'alguna disciplina que generi imaginaris visuals (belles arts, imatge, disseny, cinema, arquitectura, performance, etc.)

En aquest sentit els projectes presentats han d'expressar de forma clara i entenedora la idea o concepte que els impulsen, els antecedents, el context, el procés de treball, els recursos necessaris i una aproximació a la formalització final.
Modalitats

S'atorgaran quatre beques en total, cada una d'elles s'ajustarà a una de les modalitats que definim a continuació:


Fotografia i societat. Un projecte que incorpori l'ús de la imatge com a element essencial d'un treball d'investigació i reflexió social. Impulsada des del Centre Cívic Jardins de la Pau.

Criteris específics:

- Es valorarà:

- la capacitat de proposar un ús crític de la fotografia a través d'un procés artístic i creatiu.

- la capacitat de captar, des de la pròpia mirada, aspectes de la realitat que ens envolta i generar coneixement i opinió sobre temes d’actualitat.

- La realització del projecte es durà a terme desde la seva adjudicació fins a finals d'octubre, i es presentarà en una exposició al mes de novembre a la Sala d'exposicions del Centre Cívic
Jardins de la Pau.Art al barri. Un projecte que treballi els conceptes de barri, identitat i comunitat amb els barris de Sant Jordi i Ribera Baixa com a marc. Impulsada des del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa.

Criteris específics:

- Es valorarà:


- la capacitat de generar relacions amb i en el territori (barri de Sant Jordi i barri de Ribera Baixa).

- la capacitat de retorn i incidència del propi projecte en el territori.

- l'ús d'una metodologia participativa de treball.Projecte exposició (artistes locals). Un projecte que proposi una exposició individual o col·lectiva a la Sala d'Art Josep Bages realitzada per artistes del Prat. Impulsada des del Centre d'Art Torre Muntadas.

Criteris específics:

- Es valorarà:

- la intenció de compartir un treball artístic amb el més ampli sector possible de la ciutadania del Prat i en àmbits dels circuits artístics del país.

- un plantejament expositiu en el qual l'obra dialogui amb les característiques tangibles i intangibles de la sala i el seu context.

- L'exposició pot ser proposada per artistes i/o comissaris/es i l'obra pot està realitzada o no. En tot cas s'ha de definir bé i explicar-ne el procés de producció si fos necessari.

- L'exposició s'inaugurarà al desembre i al llarg de l'any es realitzarà un procés d'acompanyament de la definició de la proposta realitzat per un grup de persones convidades per /UNZIP.
Projecte deslocalitzat. Un projecte que proposi una reflexió i proposta a partir de la idea de ressituar la pràctica artística en contextos no artístics. Impulsada des del Centre d'Art Torre Muntadas.

Criteris específics:

- Es valorarà la capacitat de plantejar relacions amb l'entorn, generar imaginaris crítics i redefinir la funció social i els límits de l'art.

- Les accions de presentació, participació o difusió del projecte s'hauran de generar des d'espais no institucionalitzats com a artístics i per tant s'han de proposar espais alternatius (físics, o virtuals).

- La realització del projecte es durà a terme al llarg de l'any, pactant un calendari amb l'organització, i comptarà amb un procés d'acompanyament realitzat per un grup de persones convidades per /UNZIP.

Un sol projecte pot optar a vàries modalitats si es considera que s'ajusta a les definicions i criteris específics que es descriuen en cada cas.
Tanmateix, cada projecte tan sols pot obtenir una sola beca.
Criteris generals

De forma general es valorarà dels projectes:
L'interès, qualitat i coherència artística.
La viabilitat tècnica i la capacitat de realització de les persones responsables.
El coneixement, respecte i referència a l'entorn del Prat i el seu teixit social.
La claredat i nivell de concreció en què es presenta la proposta.Qui hi pot participar?

La convocatòria està adreçada a creadores i creadors visuals de totes les edats, residents a Catalunya.

Tan sols per la modalitat “projecte exposició” queda restringida la participació a persones residents al Prat o que puguin justificar-ne pertinença (en cas d'exposicions col·lectives han de complir aquest requisit com a mínim el 50% dels components)
Que cal presentar?

Per participar a la convocatòria cal presentar un dossier digital en format pdf que contingui:

Breu text de descripció de la idea o marc conceptual del projecte.
Descripció el més precisa possible (text i/o imatges) del procés (accions, calendari, gestió de recursos i documentació del procés) i els resultats concrets que es volen assolir.
Breu trajectòria artística de les persones responsables de la proposta.
Dossier d’obra recent amb un mínim de 5 i un màxim de 10 imatges amb una qualitat òptima.
[Fitxa d’inscripció]
On i quan es poden presentar les propostes?

Cal enviar les propostes per correu electrònic a: unzip@elprat.cat (si no rebeu confirmació de l'enviament truqueu al telèfon 934 782 237)
o per correu postal en format digital (CD o DVD) a:

          Centre d'Art Torre Muntadas
          C. Jaume Casanovas, 80
          08820 El Prat de Llobregat
          Tel: 93 478 22 37

La data límit d'entrega de propostes és el 27 de febrer de 2015.Quina dotació tindran els projectes seleccionats?

Cada un dels projectes becats disposaran d'una quantitat total de 2.000€ (impostos inclosos) per al suport a la realització del projecte (en el cas de les modalitats que comporten una exposició, els costos de muntatge de l’exposició estan inclosos en aquesta quantitat).

Una vegada seleccionats els projectes, se'n farà efectiva la realització a partir de la signatura d’un contracte entre un representant de l’Ajuntament del Prat de Llobregat o l'empresa concessionària del servei, i les persones responsables de les propostes seleccionades.

Els pagaments de cada proposta seleccionada s'efectuaran a partir de l’emissió d’una factura per part de les persones responsables de cada projecte, que n’assumiran les càrregues impositives que se’n derivin.
Qui conformarà el Jurat?

Hi haurà un jurat comú format per persones vinculades a l’estructura d’/UNZIP que prendran part en totes les sessions de jurat. També es convidarà a persones específiques per cada modalitat, que participaran exclusivament a la sessió de jurat d’aquella modalitat.

Jurat comú
Rafa Milán (Cap de Cultura de l’Ajuntament del Prat)
Cristina Castells (Direcció tècnica d’/UNZIP)
Lluc Mayol (C.A. Torre Muntadas /UNZIP)
Ferran Pozo (C.C. Jardins de la Pau /UNZIP)
Borja Lozano (C.C. Sant Jordi - Ribera Baixa /UNZIP)

Jurats específics

Fotografia i societat:
Chelo Castillejo (projecte fotografia C.C.Jardins de la Pau)
Lluís García (president Agrupació Fotogràfica Prat)
David Airob (fotoperiodista)

Art al barri:
Javier Rodrigo (investigador i educador)

Projecte exposició i Projecte deslocalitzat:
Paloma Mateos (artista visual)
Montse Sans (artista visual i educadora)
Jordi Boldú Ribas (artista i mediador cultural)
Anna Pahissa (directora de Múltipos)

El jurat podrà declarar la convocatòria deserta.  La decisió del jurat serà inapel·lable i estaran facultats per resoldre qualsevol contingència a aquestes bases.Compromisos

Els projectes es realitzaran al llarg de l'any 2015 en estreta col·laboració amb els equips d'/UNZIP amb qui se n'acordaran els terminis, les condicions de seguiment del procés, la presentació de resultats i les formes d'exposició o presentació pública.

Tant les persones responsables dels projectes com les del dispositiu /UNZIP es comprometran a col·laborar i compartir tota la informació necessària per tal de facilitar la realització del projecte en les millors condicions possibles.

/UNZIP es compromet a fer visible i fer respectar l'autoria de tot el material (obres, documentació, textos, etc.) resultant del treball de les persones responsables dels projectes. De la mateixa manera aquestes persones es comprometran a permetre la distribució de tot el material reproduïble resultant de projecte en llicències copyleft o de domini públic.

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases i de les resolucions que es prenguin des d'/UNZIP davant imprevistos tant dins del procés de selecció com de realització dels projectes.

[Descarrega't les bases en ]

 
 
© /UNZIP - Arts visuals al Prat - -