Saltar a continguts

/UNZIP

Navegació

Menú principal

Convocatòria 2018

 

Convocatòria d'arts visuals /UNZIP 2016

************************************

Descarrega't l'acta de la resolució de la convocatòria []


************************************


Vídeo i text elaborat pel col·lectiu Suversión, on es reflecteix el que va ser la primera sessió d'acompanyament als projectes de la Convocatòria d'Arts Visuals /UNZIP, seleccionats i deslegats al 2018. 

Descarrega't el text []

/UNZIP Arts Visuals al Prat obre convocatòria d'ajuts per la realització de projectes d'art vinculats al Prat de Llobregat.

QUÈ ÉS /UNZIP?
/UNZIP és el programa d'Arts Visuals de l'Ajuntament del Prat de Llobregat que s'articula des del Centre d'Art Torre Muntadas i s'activa des d'un conjunt d'equipaments municipals (C.C. Jardins de la Pau i C.C. Sant Jordi - Ribera Baixa) i centres col·laboradors (Escola d’Arts del Prat, entre d’altres) que realitzen accions de suport a la creació i mediació de les arts visuals a la ciutat.

QUÈ ENTENEM PER PROJECTE D'ARTS VISUALS?
Ho entenem com la definició d'una proposta des d'algunes de les disciplines i pràctiques de les arts visuals: belles arts, imatge, audiovisual, disseny, il·lustració, arquitectura, performance, art sonor, etc. Poden presentar-se també projectes multidisciplinars i d’hibridació entre disciplines.

És important establir relacions entre els projectes i els diversos contextos del Prat (educatiu, social, ciutadà, geogràfic, etc.) i és possible plantejar en les propostes relacions amb altres branques del coneixement (astronomia, esport, medicina, gastronomia, ecologia, etnografia, etc.).

QUI HI POT PARTICIPAR?
Persones interessades en l’art, creadores i creadors visuals, i agents culturals, educatius i socials en general, sense límit d’edat, residents a Catalunya.

La modalitat projecte exposició queda restringida a persones i col·lectius residents al Prat o que puguin justificar-ne pertinença (en cas d'exposicions col·lectives han de complir aquest requisit com a mínim el 50% dels components).

MODALITATS
S'atorgaran cinc ajuts, una per cadascuna de
les modalitats de la convocatòria: Fotografia i societat /
Art al barri
/ Projecte exposició (artistes i agents culturals locals) / Projecte deslocalitzat / Projecte d’art i educació.MODALITAT #1
FOTOGRAFIA I SOCIETAT


Projectes que incorporin l'ús de la imatge com a element essencial d'un treball d'investigació i reflexió social en l'entorn del Prat de Llobregat.

Impulsa:
Centre Cívic Jardins de la Pau

Es valora:
• La capacitat de proposar un ús crític de la fotografia a través d'un procés artístic i creatiu.
• La capacitat de captar, des de la pròpia mirada, aspectes de la realitat que ens envolta i generar coneixement i opinió sobre temes d'actualitat.

La realització del projecte en procés es durà a terme des de la seva adjudicació fins a finals d'octubre i es presentarà al mes de novembre/desembre amb un plantejament expositiu de qualitat i adequat a les característiques de la sala i el seu context.MODALITAT #2
ART AL BARRI


Projectes que treballin els conceptes de barri, identitat i comunitat amb els barris de Sant Jordi i Ribera Baixa com a marc.

Impulsa:
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa

Es valora:
• La capacitat d’engegar processos de recerca, creació i mediació col·lectiva que tinguin un impacte en els barris Sant Jordi i Ribera Baixa.
• La capacitat d’activar relacions i consolidar espais de diàleg i trobada amb els agents del territori, usuaris i usuàries del centre cívic i el veïnatge.
• L’aplicació de metodologies participatives i processos col·laboratius de treball a través de les arts visuals, el DIY i la gastronomia.
• Que el procés possibiliti l’intercanvi de sabers i nous coneixements i esdevingui enriquidor per les persones participants.MODALITAT #3
PROJECTE EXPOSICIÓ


Propostes d’exposició individual o col·lectiva a la Sala d'Art Josep Bages per artistes i agents culturals del Prat (comissaris, mediadors, col·lectius, associacions). L'obra
o projecte pot està realitzada o no.


Impulsa:
Centre d'Art Torre Muntadas (Estàs al web)

Es valora:
• Un plantejament expositiu que dialogui amb les característiques físiques, simbòliques, històriques, culturals i socials de la sala i el seu context.
• Concebre l'exposició com un laboratori i un camp de proves; un punt de trobada en el que poder incorporar iniciatives i agents del
territori, activant relacions inesperades.
• La capacitat de compartir el projecte artístic amb els més amplis sectors de la ciutadania del Prat i connectar amb altres espais i
interlocutors dels circuits artístics del país.

PROPOSTA SELECCIONADA:
Buena Aventura Tamayo de Kolmanskop-Kaddish

(Laura Tamayo, María Donoso, Josep Carreras, Mónica Hernández, Guillem Gefael)

Buenaventura Tamayo és un artista del Prat que va migrar des de Campillo de Llerena (Badajoz), buscant una vida millor. Ara que té gairebé 90 anys, té molt clar que tots tenim la capacitat de ser mestres, crítics i productor de les nostres inquietuds. Això defineix l'actitud Tamayo, un dels eixos del projecte i de les accions, objectes, poemes i missatges de Buenaventura que el col·lectiu Kolmanskop-Kaddish ha entomat com un fill conductor. Una manera d'activar altres iniciatives, accions, relacions generacionals, viatges i intervencions de qualsevol que s'apropa a la manera de realitzar coses per un mateix i articular l'art com una actitud vital de curiositat i resposta davant la vida.

MODALITAT #4
PROJECTE DESLOCALITZAT


Propostes que situen la pràctica artística en contextos no artístics, generant intercanvis amb l’entorn en el que s’ubica.

Impulsa:
Centre d'Art Torre Muntadas (Estàs al web)

Es valora:
La capacitat de generar imaginaris crítics i redefinir les funcions i els límits de l'art.
• La possibilitat de propiciar dinàmiques, espais de relació i intervencions físiques o virtuals que vagin més enllà del
desenvolupament puntual de la proposta.
• Les accions de presentació, participació o difusió del projecte s'hauran de generar des d'espais no institucionalitzats com a artístics, proposant l’activació d’indrets alternatius (físics o virtuals).

PROPOSTA SELECCIONADA:
La balena del Prat al Prat de Consol Llupià García


A partir d’una sèrie de successos i situacions relacionats amb la trobada d’una balena morta i encallada en les costes del Prat fa 35 anys i l’activació de la possibilitat que la Balena del Prat torni al Prat, es despleguen multitud de processos connectats amb la història personal de l’artista i els eixos socioeconòmics i geogràfics del Prat en un continu moviment i desplaçament que amb l’excusa de la Balena, creua diverses realitats del Prat i activa trobades i propostes inesperades.
MODALITAT #5
PROJECTE D'ART I EDUCACIÓ


Propostes que analitzin, investiguin i/o produeixin zones de contacte entre el món artístic i educatiu. Possibles camps d'acció dels projectes: associacions, agents i iniciatives socials, equipaments i serveis de la ciutat, centres i iniciatives educatives formals i no formals del Prat.

Impulsa:
Escola d'Arts del Prat

Es valora:
El grau de coneixement i aproximació dels contextos d’intervenció amb els que es vol establir col·laboració.
• La generació de processos de co-aprenentatge i espais cooperatius d'ideació, negociació i producció entre els diferents participants i interlocutors.
• La generació de transferències de sabers, a partir d’experiències artístic-educatives, entre la producció artística, el teixit educatiu i la realitat social i ciutadana.
• L'activació dels contextos educatius i socials com a focus de reflexió i producció cultural.

COM PRESENTAR-SE

Què cal presentar?


Fitxa d'inscripció omplerta i dossier digital en format PDF que contingui la descripció el més precisa possible (text i/o imatges) de:
• Descripció breu de la idea o marc conceptual del projecte.
• Antecedents i fases de recerca i realització.
• Estratègies per portar a terme el projecte i documentació del procés.
• Calendari general.
• Proposta aproximada de formalització i difusió.
• Propostes de relació del projecte amb el Prat.
• Recursos tècnics, humans i econòmics necessaris.
• Breu trajectòria de les persona/es responsables de la proposta.
• Dossier d'obra recent amb un mínim de 5 i un màxim de 10 imatges amb bona qualitat.

On i quan presentar-ho?

Del 18 de desembre al 18 de febrer (ambdós inclosos).
Cal enviar les propostes per correu electrònic a: unzip@elprat.cat
Si no rebeu confirmació de l'enviament,
truqueu al telèfon 93 478 22 37.
Per a més informació, truqueu al telèfon anterior o envieu un correu electrònic a unzip@elprat.cat. En cas necessari, es pot
concertar una cita per tal d’aclarir dubtes.


Necessites ajuda?

Taller gratuït
“Prepara el teu dossier d’artista”
El 15, 16 i 17 de gener de 18 a 19.30 h.

Al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa.
Inscripcions a: unzip@elprat.cat.
Si tens una idea i no saps com donar
forma a un projecte o realitzar el teu
dossier, vine al taller pràctic i sessions
de presentació de la convocatòria d'Arts
Visuals /UNZIP 2018. Explicarem les
modalitats de la convocatòria, veurem
exemples de projectes d'altres anys,
presentarem una guia de construcció
de dossier i realitzarem exercicis
pràctics per tal de formalitzar un
dossier d’artista.

SELECCIÓ DE PROPOSTES

FASE #1: Preselecció

Totes les propostes presentades seran valorades per un jurat compost per:

Aquest jurat pre-seleccionarà dos o tres projectes per a cada modalitat que passaran a la fase de selecció. El jurat, si ho creu convenient, podrà emetre valoracions qualitatives de cada projecte pre-seleccionat per tal que es tingui en compte en la següent fase.

Si el jurat ho troba convenient, pot proposar el canvi de modalitat a un projecte en la fase de preselecció, tot i que els autors/es hauran de confirmar la seva acceptació.

FASE #2: Selecció

En aquesta fase es definirà quins són els projectes seleccionats.

Amb aquest objectiu les persones responsables de cada projecte pre-selecionat, seran convocades a una entrevista presencial on
presentaran la seva proposta als equips dels centres que impulsen cada modalitat. En aquestes entrevistes s'aprofundirà en l’adequació de cada proposta als requeriments específics de cada modalitat i als criteris generals d'aquesta convocatòria.

Així doncs, els equips dels equipaments que impulsen cadascuna de les modalitats, tindran la darrera paraula en la resolució de la
convocatòria (que serà inapel·lable) i estaran facultats per resoldre qualsevol contingència a aquestes bases.

Criteris generals de valoració:

• L'interès, qualitat i coherència de l’obra i/o proposta.
• La viabilitat tècnica i la capacitat de realització de les persones
responsables.
• El coneixement i referència a l'entorn del Prat i el seu teixit
cultural, educatiu i social.
• El grau d’implicació i departicipació de les iniciatives i agents
locals participants.
• La claredat i nivell de concreció en què es presenta la proposta.

ACOMPANYAMENT I COMPROMISOS

Trobades globals i procés d'acompanyament

Amb la presentació a la convocatòria, els artistes i col·lectius accepten el compromís d'assistir a les 4 trobades globals dels projectes de la convocatòria /UNZIP Arts Visuals 2018 (dissabtes a confirmar).

L'objectiu d'aquestes sessions és intercanviar experiències, crear connexions entre projectes i construir i reflexionar col·lectivament sobre la dimensió ciutat de la convocatòria, així com articular alguna petita acció de presentació conjunta de les propostes.

Igualment, els artistes es comprometen a realitzar 4-5 sessions amb l'equip d'acompanyament de la seva modalitat específica.

Tots els projectes seleccionats es realitzaran en paral·lel a un procés d'acompanyament per facilitar-ne el seu desenvolupament.

Aquest procés serà proposat pels responsables de cada equipament i hi poden estar convidades persones vinculades al context del Prat i/o al món de la cultura i les arts. D'aquesta manera aquest acompanyament serà també un espai on compartir i debatre, mentre la proposta pren forma i millorar les relacions i complicitats del projecte amb l'entorn.

Dotació de projectes

Cada un dels projectes seleccionats disposarà d'una quantitat de 2.000 euros (impostos inclosos) per a la realització del projecte (en el cas de les modalitats que comporten una exposició, els costos de muntatge i producció de les peces estan
inclosos en aquesta quantitat).

Una vegada seleccionats els projectes, se'n farà efectiva la realització a partir de la signatura d'un contracte entre un representant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat o l'empresa concessionària del servei, i les persones responsables de les propostes seleccionades.

Els pagaments de cada proposta seleccionada s'efectuaran a partir de l'emissió d'una factura per part de les persones responsables de cada projecte, que n'assumiran les càrregues impositives que se'n derivin.

Compromisos

Els projectes es realitzaran al llarg de l'any 2018 en estreta col·laboració amb els equips d'/UNZIP amb qui se n'acordaran els terminis, les condicions de seguiment del procés, la presentació de resultats i les formes d'exposició o presentació pública.

Tant les persones responsables dels projectes com les del dispositiu /UNZIP es comprometran a col·laborar i compartir tota la informació necessària per tal de facilitar la realització del
projecte en les millors condicions possibles.
/UNZIP es compromet a fer visible i fer respectar l'autoria de tot el material (obres, documentació, textos, etc.) resultant del
treball de les persones responsables dels projectes. De la mateixa manera aquestes persones es comprometran a permetre la
distribució de tot el material reproduïble resultant de projecte en llicències copyleft o de domini públic.

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases i de les resolucions que es prenguin des d'/UNZIP davant imprevistos tant dins del procés de selecció com al llarg de la realització dels projectes.

Descarrega't les bases en [] (CONVOCATÒRIA TANCADA)
Descarrega't la fitxa d'inscripció en [] (TANCADA)

 
© /UNZIP - Arts visuals al Prat - -