Saltar a continguts

/UNZIP

Navegació

Menú principal

Projectes LAB

 

Projectes d'arts visuals > Projectes LAB

Projectes LAB 2019

 SUPERSIMETRIA
Del 15 de març al 26 d'abril de 2019

FENT VISIBLE L'INVISIBLE
Presentació pública del procés i dels aprenentatges realitzats pels participants
Divendres 26 d'abril, 19.30 h
Sala d'Art Josep Bages. Centre d'Art Torre Muntadas


 
QUÈ ÉS I COM ES VISUALITZA SUPERSIMETRIA
 
SUPERSIMETRIA és un concepte de la física quàntica que parla sobre com a la natura, cap partícula pot aparèixer sense que es creï a la vegada i de forma ineludible la seva antipartícula o partícula supersimètrica: un element en principi invisible pels aparells humans de detecció (fins que finalment Carl David Anderson va donar amb ell l'any 1932), però que, segons totes les equacions matemàtiques havia de ser allà. Així doncs, com postula la teoria de SUPERSIMETRIA o multiunivers, en aquest projecte formatiu-expositiu nosaltres concebem que la peça artística (partícula) no pot crear-se sense la presència del procés creatiu que li dóna forma (antipartícula), i, tot i que aquest no ens sigui visible o no en tinguem evidències, no significa que una existeixi sense l'altre.

Aquest procés de treball és, a més, un recorregut per l’espectre de la llum. El laboratori transita per diferents sessions, cada una amb un to des de l’infraroig a l’ultraviolat: de color invisible a color invisible, passant pels visibles que donen forma a l’arc de Sant Martí: taronja, groc, verd, blau, cian i violeta. L'analogia en aquest cas compleix una doble funció: per una banda, ens dóna la base conceptual per parlar d’allò que es fa visible als ulls durant el seu transitar (com tots els elements a priori invisibles que envolten les obres d’art i que nosaltres traurem a la llum), i per altra sustenta una estructura expositiva del procés de treball que portem a terme. D’aquesta manera, el vermell senyala els elements que es van produir a la primera sessió, el taronja els de la segona, i així successivament fins a completar el total de 6 colors-sessions que configuren el projecte. En contacte amb el desenvolupament del laboratori, Laia Galindo elabora una publicació que recull el procés de treball i que es configura com un element per comunicar i compartir els sabers generats amb una comunitat més amplia. Una proposta de peça editorial ideada durant el projecte amb el desenvolupament de les sessions, i que veurà la llum una vegada acabat el procés col·lectiu de treball.
 
 
COMPOSICIÓ I COMBINACIÓ D’ELEMENTS TEMÀTICS
 
Cada sessió, doncs, té una temàtica concreta en funció dels objectius generals d’aquesta comunitat d’aprenentatge: crear un ambient d'intercanvi i grup de treball, investigar les relacions visibles i invisibles entre obra i procés creatiu equiparant-los al mateix nivell d’importància; posar en pràctica i fer l’exercici de pensar, jugar i experimentar amb les nostres pròpies eines i entendre la(les) identitat(s) com allò canviant, mal·leable i adaptable a diferents situacions i com un recurs més amb el que desplegar-nos tant de forma individual com en combinació amb els altres; i entendre l’espai com un material més de treball, i el context com un “lloc” de trobada de persones, entorns físics, polítics, històrics, culturals, etc.
 

SUPERSIMETRIA: EL BIG BANG
FENT VISIBLE L’INVISIBLE
Presentació pública del procés de treball i els aprenentatges realitzats
 
El colofó final del projecte és l’obertura pública del dia 26 d’abril a les 19.30h, en la que els participants donaran a conèixer el procés de treball conjunt i els aprenentatges realitzats en aquestes sessions formatives enfocades en tenir experiències i tantejos sobre com idear, produir i contextualitzar la seva pràctica artística (un projecte, una idea o una peça). És una invitació als assistents a provar, a través d'una sèrie d'accions i intervencions, la metodologia i les temàtiques que s'han tractat durant les sis sessions de treball prèvies, compartint objectes i instal·lacions, tot assenyalant moments significatius del LAB.

...........................................
 
* Els Projecte LAB es caracteritzen per concebre el Centre d'art Torre Muntadas com un espai de trobada, contacte i suport a la creació i formació d'agents culturals, educatius i socials de la ciutat.
S'organitzen dos LAB a l'any per grups de persones amb interessos comuns, posant en marxa una experiència de producció i formació continua que es desenvolupa en una sèrie de sessions i a partir de l'espai expositiu de la sala Josep Bages concebut com un laboratori i una investigació en procés.

...........................................

SESSIONS
 
INFRAROIG
Sessió1

QUÈ ÉS SUPERSIMETRIA 0+ 0-
PERQUÈ L’OBRA NI ES CREA NI ES DESTRUEIX, ES TRANSFORMA
Relacions de continuïtat obra-procés: són una successió o és un procés continu?

Ens coneixem entre nosaltres i expliquem als altres
Quines eines portem ja al nostre background?
 
Reinterpretem les obres dels altres: què ens diuen sense dir-nos res?

...........................................
 
TARONJA
Sessió2

SUPERSIMETRIA 0 + C2
QÜESTIÓ D’ENLLAÇOS: CONNECTAR AMB LA PRÒPIA IDENTITAT I LA DELS ALTRES.
Connectar amb la pròpia identitat i la dels altres
 
Pòquer de recursos
Com resolem situacions a la vida quotidiana i què passa quan trobem el símil al món artístic?

Fent-nos passar per...
Adoptem la forma de treballar d’un artista

...........................................

GROC | VERD
Sessió3

SUPERSIMETRIA 0 + C2 + H
ESPAIS I CONTEXTOS:
Com vibrem i ens movem a l’espai i el temps.

Resignificant els espais
Per què hi ha espais que ens marquen i amb els que tenim un lligam concret? Per què els mateixos llocs no signifiquen el mateix per tothom que els transita, ocupa, viu?
 
Treball amb el context
Sobre sorpresa: llegeix i actua!

...........................................

BLAU | CIAN
Sessió4

SUPERSIMETRIA + MULTIUNIVERS
1+2+3 SESSIÓ DE TREBALL
Ens dediquem a recollir els resultats dels experiments i recomponem el nostre univers: reflexions personals i en grup, fixem resultats i transformacions.

Escalfament artístic: la Jane Fonda de les arts
Escalfar motors de cara a la presentació pública del dia 13: què hem aprés, què ha estat important del procés
 
...........................................

VIOLETA
Sessió5

SUPERSIMETRIA: ACELERADOR DE PARTÍCULES
Preparant el Big Bang

Preparant el guió de la presentació pública
Com ens agradaria compartir amb el públic què ha estat per nosaltres SUPERSIMETRIA?
Fil a l’agulla: com ens organitzem?
 
...........................................

ULTRAVIOLAT
Divendres 12 d’abril - 19.30h

SUPERSIMETRIA: EL BIG BANG
FENT VISIBLE L’INVISIBLE
Presentació pública del procés de treball i els aprenentatges realitzats
Parlarem sobre el treball desenvolupat durant el procés amb els diferents artistes i agents de la ciutat en aquest laboratori artístic compost de diferents sessions formatives enfocades en tenir experiències i tantejos sobre com idear, produir i contextualitzar un projecte, una idea o una peça.
 

SUPERSIMETRIA: EL BIG BANG
FENT VISIBLE L’INVISIBLE
Presentació pública del procés i dels aprenentatges realitzats pels participants
Divendres 26 d’abril, 19.30 h

...........................................

Programa d’accions i intervencions

SUPERSIMETRIA ni es crea ni es destrueix, es transforma en un programa d'accions i presentació pública de l'experiència del projecte laboratori de pràctiques artístiques i formació col·lectiva iniciat el 15 de març. Obrim el procés i els espais del Centre d'Art a través de propostes generades pels participants del laboratori en les que conviden als assistents a provar la metodologia i les temàtiques que s'han tractat durant les sis sessions de treball prèvies, compartint aprenentatges, objectes i instal·lacions, tot assenyalant moments significatius del LAB.

L'experiència oberta al públic és una aproximació al procés de treball creatiu SUPERSIMETRIA, un projecte que vol fer visibles processos de l'art que normalment romanen invisibles.

El programa d’accions s’elaborarà en conjuntament amb els artistes participants del LAB.


Projectes LAB 2018

 

PROJECTE LAIKA
Del 20 d'abril al 3 de juny 2018
(possible ampliació i presentació a altres equipaments
i projectes de la ciutat)


Participants: Olga Merchán, Estela Moreno, Arianna Giménez,
Santiago Sepúlveda
Proposta editorial: David Sánchez


QUÈ ÉS EL PROJECTE LAIKA

La nau espacial Sputnik 2 va realitzar el seu enlairament el 3 de novembre de 1957. El llançament que posava en òrbita a Laika, sense tornada prevista, es va convertir en una de les accions més emblemàtiques de la conquista de l’espai exterior, tant pel replantejament ètic que va generar respecte a l'ús d'animals en la carrera espacial, com per l'estrany fenomen d'identificació que la figura de la gossa Laika va generar en l'imaginari col·lectiu.
Quan llancem un projecte artístic a l'espai exterior, és tan important què volem realitzar, com la manera i els mitjans amb què obtenim els resultats de les nostres proves i assajos; sobretot respecte a la qualitat de les relacions que generem amb els altres i les dinàmiques d’intercanvi, cooperació i respecte que establim.

Sessió de testeig projecte Laika

Precisament un dels eixos de treball del Projecte LAIKA és la recerca dels artistes sobre la manera d'incorporar al públic-participant als processos artístics, col·laboradors i fins i tot coautors dels projectes d'una manera realment significativa, i les intervencions al territori que aquestes relacions generen. Es tracta d'establir relacions equitatives, tenint en compte les implicacions possibles per als agents, tot generant espais de diàleg i establint intercanvis que respecten i situen les aportacions, els sabers, la dedicació i circumstàncies de cadascun dels interlocutors.

UN ESPAI DE CREACIÓ I CONTACTE AMB ELS VISITANTS


El Projecte LAIKA és una llançadora i procés-laboratori de creació al Centre d'Art Torre Muntadas amb tres artistes convidats: les pratenques Olga Merchán i Estela Moreno, i el col·lectiu amb seu a Barcelona format per Arianna Giménez i Santiago Sepúlveda. Tres projectes presentats a la convocatòria /UNZIP Arts Visuals d'enguany, als que proposem començar a desenvolupar una part de les seves propostes o bé, realitzar un procés de revisió i recerca durant les sessions de laboratori, fent servir la sala d'exposicions Josep Bages com a centre d'operacions i espai obert a l'acció dels visitants: els artistes conviden a tothom que ens visita a apropar-se als seus processos a partir de petites accions i experiències que poden realitzar a la sala d’exposicions.

FUNCIONAMENT DEL LABORATORI

Els artistes es troben cada setmana els divendres de 17.30 a 19.30 h durant set sessions per compartir el seu procés de treball i generar les seves accions. Cada trobada s’estructura en tres moments: un primer espai en comú en el que es presenten referents, reben la visita d’artistes convidats, comparteixen informació d’altres projectes i experiències amb punts de contacte amb les seves propostes, etc. En segon lloc, tenen un temps per treballar en els seus projectes individualment, i per últim, un moment de posada en comú del desenvolupament de les propostes i de generar un petit rastre que pugui donar pistes als visitants de l’estat del procés. Tanmateix, poden fer servir la sala com a taller i lloc de trobada durant la resta de la setmana, de manera individual i autogestionada.

PRESENTACIÓ FINAL DEL PROJECTE LAIKA

El 8 de juny presentarem el resultat del procés-laboratori i l’estat de les probes i accions de treball, fent incidència en els processos de connexió amb el públic-participant i d’incidència dels projectes al territori. En paral·lel al desenvolupament del laboratori, hem convidat a David Sánchez a recollir en forma de peça editorial l’experiència amb la idea d’amplificar i comunicar les accions del projecte a un públic el més ampli possible.

PROJECTES LAB

Projecte LAIKA és la segona experiència d’enguany del programa de creació i formació PROJECTES LAB, que impulsat des d’/UNZIP Torre Muntadas, es caracteritza per concebre el centre com un espai-laboratori i de trobada, posant en contacte a diversos agents del teixit artístic i cultural de la ciutat. La idea de l'assaig i l’error, d’engegar prototips i d’iniciar una primera fase d'un projecte creatiu, són les claus dels PROJECTES LAB. Un camp de proves en el qual desenvolupar projectes o iniciar-los, connectar-los amb el territori i proposar noves maneres de connectar amb el públic propostes en les quals la sala d'exposicions és un espai-taller en el qual es van succeint coses i com els convidem a participar d'aqueixa experiència. En aquesta ocasió, els artistes treballen sota la premissa de la incertesa i el no saber cap a on ens portarà el procés col·lectiu que engeguem plegats, en el que les sessions conjuntes i el devenir individual es convertirà en la matèria que anirà transformant l'espai expositiu. Es tracta de reivindicar l'art com un territori per a l’experimentació, i com un procés de diàleg, creació i coneixement.

CALENDARI DEL PROJECTE:

Del 20 d'abril al 3 de juny.
20 i 27 d'abril: sessions de treball internes.
Del 4 de maig fins a l'1 de juny: espai de treball obert i proposta interactiva al públic.
8 de juny: presentació pública oberta a Torre Muntadas a les 19.30 hores.

Depenent del desenvolupament del projecte, la presentació final s'estendrà a altres equipaments i espais de la ciutat.

 SUPERSIMETRIA
Del 9 de març al 15 d'abril de 2018

FENT VISIBLE L'INVISIBLE
Presentació pública del procés i dels aprenentatges realitzats pels participants
Divendres 13 d'abril, 19.30 h
Sala d'Art Josep Bages. Centre d'Art Torre MuntadasParticipants*: Glòria Tormo, José Luis Fernández Parralo, Julia Cáceres, Laia Ortega, Laia Ruz, Marta San Juan
 
Amb la col·laboració de:
David Sánchez: documentació i publicació
Quim Packard: suport en la formalització de la presentació final
Patricia Quintana: suport a la coordinació. Alumna del Màster d’Educació Artística de la U.B.
Purificación Núñez: suport a la producció.
 
 
 
QUÈ ÉS I COM ES VISUALITZA SUPERSIMETRIA
 
SUPERSIMETRIA és un concepte de la física quàntica que parla sobre com a la natura, cap partícula pot aparèixer sense que es creï a la vegada i de forma ineludible la seva antipartícula o partícula supersimètrica: un element en principi invisible pels aparells humans de detecció (fins que finalment Carl David Anderson va donar amb ell l'any 1932), però que, segons totes les equacions matemàtiques havia de ser allà. Així doncs, com postula la teoria de SUPERSIMETRIA o multiunivers, en aquest projecte formatiu-expositiu nosaltres concebem que la peça artística (partícula) no pot crear-se sense la presència del procés creatiu que li dóna forma (antipartícula), i, tot i que aquest no ens sigui visible o no en tinguem evidències, no significa que una existeixi sense l'altre.
 
Aquest procés de treball és, a més, un recorregut per l’espectre de la llum. El laboratori transita per diferents sessions, cada una amb un to des de l’infraroig a l’ultraviolat: de color invisible a color invisible, passant pels visibles que donen forma a l’arc de Sant Martí: taronja, groc, verd, blau, cian i violeta. L'analogia en aquest cas compleix una doble funció: per una banda, ens dóna la base conceptual per parlar d’allò que es fa visible als ulls durant el seu transitar (com tots els elements a priori invisibles que envolten les obres d’art i que nosaltres traurem a la llum), i per altra sustenta una estructura expositiva del procés de treball que portem a terme. D’aquesta manera, el vermell senyala els elements que es van produir a la primera sessió, el taronja els de la segona, i així successivament fins a completar el total de 6 colors-sessions que configuren el projecte. En contacte amb el desenvolupament del laboratori, David Sánchez (dissenyador gràfic), elabora una publicació que recull el procés de treball i que es configura com un element per comunicar i compartir els sabers generats amb una comunitat més amplia. Una proposta de peça editorial ideada durant el projecte amb el devenir del desenvolupament de les sessions, i que veurà la llum una vegada acabat el procés col·lectiu de treball.
 
 
COMPOSICIÓ I COMBINACIÓ D’ELEMENTS TEMÀTICS
 
Cada sessió, doncs, té una temàtica concreta en funció dels objectius generals d’aquesta comunitat d’aprenentatge: crear un ambient d'intercanvi i grup de treball, investigar les relacions visibles i invisibles entre obra i procés creatiu equiparant-los al mateix nivell d’importància; posar en pràctica i fer l’exercici de pensar, jugar i experimentar amb les nostres pròpies eines i entendre la(les) identitat(s) com allò canviant, mal·leable i adaptable a diferents situacions i com un recurs més amb el que desplegar-nos tant de forma individual com en combinació amb els altres; i entendre l’espai com un material més de treball, i el context com un “lloc” de trobada de persones, entorns físics, polítics, històrics, culturals, etc.
 

SUPERSIMETRIA: EL BIG BANG
FENT VISIBLE L’INVISIBLE
Presentació pública del procés de treball i els aprenentatges realitzats
 
El colofó final del projecte és l’obertura pública del dia 13 d’abril a les 19.30h, en la que els participants donaran a conèixer el procés de treball conjunt i els aprenentatges realitzats en aquestes sessions formatives enfocades en tenir experiències i tantejos sobre com idear, produir i contextualitzar la seva pràctica artística (un projecte, una idea o una peça). Es una invitació als assistents a provar, a través d'una sèrie d'accions i intervencions, la metodologia i les temàtiques que s'han tractat durant les sis sessions de treball prèvies, compartint objectes i instal·lacions, tot assenyalant moments significatius del LAB. Serà realitzada amb el suport i la col·laboració de l’artista i gestor cultural Quim Packard* que s’ha sumat a la darrera fase del projecte ex profeso amb l’objectiu d’acabar de solidificar allò realitzat i d’acompanyar en la formalització d’obertura final de la proposta. Aquesta, a més, es completa amb una
 
 
*
Glòria Tormo
La seva professió és arquitecte tècnica – enginyera d’edificació, però la seva formació és diversa, participant en cursos d’esmalt sobre metall (2016-17, 2017-18), especialització en tècniques de joieria (esmaltat amb bufador, resines i motllos, unions per reblons, color sobre metall, volum i relleu, collars de ganxet, gravat amb esmalts), treball amb resines, joieria a la cera perduda, disseny 3D aplicat a la joieria, ceràmica i torn, decoració sobre vidre o restauració de vidre.
Ha participat en exposicions col·lectives com són les Biennals artístiques col·lectives - CAATEEB (2011 i 2014), Expo INLET al Taller Perill i a la galeria Lalabeyou (Madrid, 2014, 2015, 2016, 2017), o l’Exposició Col·lectiva d’Artistes del Prat al Centre d’Art Torre Muntadas (El Prat de llobregat, 2017)
 
 
José Luis Fernández Parralo
El meu interès per la pintura es va despertar a edat molt primerenca: als 17 anys vaig entrar en l'Escola d'Arts del Prat on vaig realitzar els meus primers contactes amb el dibuix i la pintura. Més tard vaig realitzar estudis d'art a l'escola Leonardo da Vinci de Barcelona, i, després d'un llarg parèntesi dedicat a la família, vaig tornar a prendre contacte amb l'Escola d'Arts als 39 anys on encara segueixo. Inicialment vaig dedicar-me a perfeccionar la tècnica pictòrica en un vessant figuratiu, en la qual la recerca cromàtica en la llum i l'ombra eren el meu centre d'interès; tocant temàtiques de paisatge i retrat. També he realitzat experimentacions amb el volum, fent peces en ferro i fusta, jugant amb espais plens i buits. Als meus últims treballs, mogut per una necessitat natural evolutiva i de coneixement personal, he investigat en el camp de l'abstracció des d'allò conceptual. Treballs més significatius: Sacsejar la mirada (Col·loqui per una exposició de pintura) (Centre d'Art Torre Muntadas, 2014), xerrada/debat Tertúlies entre fans de l'art" (Centre d'Art Torre Muntadas, 2015), il·lustració de la contraportada del llibre "La danza de la vida" (Montse Baduell, 2016)
 
Julia Cáceres
Pintora i alumna dels tallers de pintura, gravat i escultura de l'Escola d'Arts del Prat, on inicia i desenvolupa les seves inquietuds artístiques des de fa 10 anys. En el seu inici rep una formació més acadèmica, però degut a la seva inquietud per experimentar, investiga diferents tècniques pictòriques i materials. En els últims 5 anys la seva recerca s’ha basat en l’experimentació amb noves tècniques i formats com són la instal·lació i la performance. Participa en projectes col·lectius del Prat de Llobregat com Sacsejar la mirada (Col·loqui per una exposició de pintura) (Centre d'Art Torre Muntadas, 2014), Trenquem el mur de l’estació (intervenció en espai públic, 2015), Jornades d'Art al Delta (Intervencions a la natura). Participa en exposicions individuals i col·lectives com la d'artistes locals del Prat, El Retrat, Coordenades (edicions 2012 i 2013), Les joies del delta, Deconstrucció, i Escenaris domèstics.
 
Laia Ortega
Actualment estudia a l'Escola Massana. Centre d'Art i Disseny (Barcelona), després d'haver cursat batxillerat artístic i diversos tallers de joieria, esmalt, serigrafia, gravat, fotografia, estampació, còmic, aquarel·la, il·lustració i ceràmica.
La seva trajectòria passa per haver dissenyat el cartell del Saló del Cinema de Barcelona (2018) i el Cartell per les festes de Gràcia de Barcelona (2017), així com per diversos projectes com La joyería modernista, la ruta de la joya de Europa a Barcelona, o aportant una il·lustració al llibre El Prat en versos i colors (2013).
 
Laia Ruz
Vaig cursar il·lustració i fins al dia d'avui he participat en vàries exposicions entre el Prat i Barcelona. Destaco l'experiència "Bibliòpsia" l'any 2015 a Torre Muntades i les exposicions col·lectives de cada any, que espero amb especial il·lusió. He elaborat material divulgatiu per l'ajuntament, majoritàriament pel departament de la dona. M'agrada col·laborar amb associacions, organitzacions i revistes quan tinc l'oportunitat.
Sempre que puc participo en fires com la del "Llibre d'artista i la petita edició de Barcelona" i en iniciatives com la de "Pintem el mur de l'estació", que em permet pintar en gran format, cosa que m'encanta.
Sóc una il·lustradora àvida de noves experiències, nous suports, materials, formats, conceptes... Amb ganes de treballar amb altres artistes i aprendre tot el que pugui.
 
Marta San Juan
Professora de dibuix de secundària i batxillerat, llicenciada en Belles Arts en l’especialitat de restauració (1990). La seva pintura i fotografia representa part de la seva personalitat, creativa, colorista i orgànica. Amb quadres que poden partir d'estils realistes, impressionistes, orgànics fins i tot abstractes, tots ells amb l'essència de captar l'esperit creatiu que flueix per diferents camins. Té formació en dibuix tècnic, gravat, estampació, impressió, serigrafia, esmalts i joieria.
Ha participat en diverses exposicions col·lectives com són les d’Artistes Locals del Prat o en l’exposició “20x20 en xarxa a la ciutat” pels 40 anys de l'Escola d'Arts del Prat de Llobregat (2016). Ha dissenyat el cartell per la campanya de donació d'òrgans de l'hospital de la Vall d'Hebron (Barcelona, 2016) i realitzat tres obres escultòriques a l'institut Miramar amb la col·laboració de l'Escola d'Arts del Prat amb motiu de l’incorporació d’aquest a l'iniciativa PASCH.
 
David Sánchez
Dissenyador gràfic i d’interacció. Llicenciat en Belles Arts per la U.B.
 
Quim Packard
Artista i gestor cultural. El seu treball es formalitza en registres tan variats com tallers, performances, instal·lacions, dibuix, text i concerts. La seva recerca més recent es centra al voltant de la natura i la seva relació amb la cultura contemporània. Utilitzant sovint la ironia amb els seus projectes qüestiona els paradigmes socials de la cultura consumista occidental. El seu treball es desenvolupa entre el terreny de la filosofia, l'antropologia, la història, l'ecologia i l'art. Ha treballat en diferents projectes amb institucions com el MACBA, el CCCB, Fundació Tàpies, Askeaton Contemporary Art (Irlanda) i el Centre d'Art Nacional Le MAGASIN de Grenoble (França). Actualment dirigeix l'espai cultural Fireplace junt amb l'artista Ángela Palacios al barri de Poblenou a Barcelona.
 
 
Amb la col·laboració de:
Patricia Quintana: suport a la coordinació. Alumna del Màster d’Educació Artística de la U.B.
Purificación Núñez: suport a la producció.

 
*Els Projecte LAB es caracteritzen per concebre el Centre d'art Torre Muntadas com un espai de trobada, contacte i suport a la creació i formació d'agents culturals, educatius i socials de la ciutat.
S'organitzen dos LAB a l'any per grups de persones amb interessos comuns, posant en marxa una experiència de producció i formació continua que es desenvolupa en una sèrie de sessions i a partir de l'espai expositiu de la sala Josep Bages concebut com un laboratori i una investigació en procés.

...........................................

SESSIONS
 
INFRAROIG
Sessió1

QUÈ ÉS SUPERSIMETRIA 0+ 0-
PERQUÈ L’OBRA NI ES CREA NI ES DESTRUEIX, ES TRANSFORMA
Relacions de continuïtat obra-procés: són una successió o és un procés continu?
 
Ens coneixem entre nosaltres i expliquem als altres
Quines eines portem ja al nostre background?
 
Reinterpretem les obres dels altres: què ens diuen sense dir-nos res?

...........................................
 
TARONJA
Sessió2

SUPERSIMETRIA 0 + C2
QÜESTIÓ D’ENLLAÇOS: CONNECTAR AMB LA PRÒPIA IDENTITAT I LA DELS ALTRES.
Connectar amb la pròpia identitat i la dels altres
 
Pòquer de recursos
Com resolem situacions a la vida quotidiana i què passa quan trobem el símil al món artístic?

Fent-nos passar per...
Adoptem la forma de treballar d’un artista

...........................................

GROC | VERD
Sessió3

SUPERSIMETRIA 0 + C2 + H
ESPAIS I CONTEXTOS:
Com vibrem i ens movem a l’espai i el temps.

Resignificant els espais
Per què hi ha espais que ens marquen i amb els que tenim un lligam concret? Per què els mateixos llocs no signifiquen el mateix per tothom que els transita, ocupa, viu?
 
Treball amb el context
Sobre sorpresa: llegeix i actua!

...........................................

BLAU | CIAN
Sessió4

SUPERSIMETRIA + MULTIUNIVERS
1+2+3 SESSIÓ DE TREBALL
Ens dediquem a recollir els resultats dels experiments i recomponem el nostre univers: reflexions personals i en grup, fixem resultats i transformacions.

Escalfament artístic: la Jane Fonda de les arts
Escalfar motors de cara a la presentació pública del dia 13: què hem aprés, què ha estat important del procés
 
...........................................

VIOLETA
Sessió5

SUPERSIMETRIA: ACELERADOR DE PARTÍCULES
Preparant el Big Bang

Preparant el guió de la presentació pública
Com ens agradaria compartir amb el públic què ha estat per nosaltres SUPERSIMETRIA?
Fil a l’agulla: com ens organitzem?
 
...........................................

ULTRAVIOLAT
Divendres 13 d’abril - 19.30h

SUPERSIMETRIA: EL BIG BANG
FENT VISIBLE L’INVISIBLE
Presentació pública del procés de treball i els aprenentatges realitzats
Parlarem sobre el treball desenvolupat durant el procés amb els diferents artistes i agents de la ciutat en aquest laboratori artístic compost de diferents sessions formatives enfocades en tenir experiències i tantejos sobre com idear, produir i contextualitzar un projecte, una idea o una peça.
 

SUPERSIMETRIA: EL BIG BANG
FENT VISIBLE L’INVISIBLE
Presentació pública del procés i dels aprenentatges realitzats pels participants
Divendres 13 d’abril, 19.30 h

...........................................

Programa d’accions i intervencions

SUPERSIMETRIA ni es crea ni es destrueix, es transforma en un programa d'accions i presentació pública de l'experiència del projecte laboratori de pràctiques artístiques i formació col·lectiva iniciat el 9 de març. Obrim el procés i els espais del Centre d'Art a través de propostes generades pels participants del laboratori en les que conviden als assistents a provar la metodologia i les temàtiques que s'han tractat durant les sis sessions de treball prèvies, compartint aprenentatges, objectes i instal·lacions, tot assenyalant moments significatius del LAB.

L'experiència oberta al públic és una aproximació al procés de treball creatiu SUPERSIMETRIA, un projecte que vol fer visibles processos de l'art que normalment romanen invisibles.


19.30h
Situació en el projecte, conceptes claus i explicació de la dinàmica
Jardí de Torre Muntadas
Quim Packard
 
Fes visible el teu propi recorregut
Hall
Acció conjunta del públic
 
Tacos y empanadillas. Mi proceso de trabajo.
Sala 1
José Luis Fernández Parralo
 
Hojas y hexágonos. Empatía artística.
Sala 1
Marta San Juan
 
Unir, cosir o canviar la percepció de les coses.
Sala 2 + exterior
Glòria Tormo

Plantas por crecimiento espontáneo.
Sala 2
Laia Ortega
 
Més de dues dones creant juntes
Sala 3
Julia Cáceres i Laia Ruz

 
© /UNZIP - Arts visuals al Prat - -