Saltar a continguts

/UNZIP

Navegació

Menú principal

Convocatòria 2019

Convocatòria d'arts visuals /UNZIP 2016


FINS AL 28 DE FEBRER 2019
(TANCADA)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCIÓ FINAL AMB ELS PROJECTES GUANYADORS []

//////////////////////////////////////////////////////////////////////


/UNZIP Arts Visuals al Prat obre una convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes d'art vinculats al Prat de Llobregat.QUÈ ÉS /UNZIP?
/UNZIP és el programa d'Arts Visuals de l'Ajuntament del Prat de Llobregat que desenvolupa les accions de suport a la creació i mediació de les arts visuals a la ciutat. Una d’aquestes accions és la convocatòria Arts Visuals /UNZIP 2019. El programa s'activa des d'un conjunt d'equipaments municipals (Centre d'Art Torre Muntadas, Centre Cívic Jardins de la Pau i Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa) i centres col·laboradors (Escola d’Arts del Prat, entre d’altres).


QUÈ ENTENEM PER PROJECTE D'ARTS VISUALS?
La definició d'un projecte des d'algunes de les disciplines i pràctiques de les arts visuals: belles arts, imatge, audiovisual, disseny, il·lustració, arquitectura, performance, art sonor, etc. Poden presentar-se també propostes híbrides i multidisciplinars.

És important establir relacions entre els projectes i els diversos contextos del Prat (educatiu, social, ciutadà, geogràfic, etc.)

En les propostes, és possible plantejar-hi relacions amb altres branques del coneixement (astronomia, esport, medicina, gastronomia, ecologia, etnografia, etc.).QUI HI POT PARTICIPAR?
Persones interessades en l’art, creadores i creadors visuals, i agents culturals, educatius i socials en general, sense límit d’edat, residents a Catalunya.

La modalitat de projecte d’exposició queda restringida a persones i col·lectius residents al Prat o que puguin justificar-ne la pertinença (en el cas dels col·lectius, han de complir aquest requisit com a mínim el 50% dels components).MODALITATS
S'atorgaran cinc ajuts, un per a cadascuna de les modalitats de la convocatòria: Fotografia i societat / Art al barri / Projecte exposició (artistes i agents culturals locals) / Projecte deslocalitzat / Projecte d’art i educació.Projectes que incorporin l'ús de la imatge com a element essencial d'un treball d'investigació i reflexió social en l'entorn del Prat de Llobregat.

Impulsa:
Centre Cívic Jardins de la Pau

Es valora:
La capacitat de proposar un ús crític de la fotografia a través d'un procés artístic i creatiu.
La capacitat de captar, des de la mirada pròpia, aspectes de la realitat que ens envolta i generar coneixement i opinió sobre temes d'actualitat.

El projecte es durà a terme des que s'adjudiqui fins a finals d'octubre. Es presentarà als mesos de novembre/desembre, amb un plantejament expositiu de qualitat i adequat a les característiques de la sala i el seu context.Projectes d’acció artisticocomunitària que treballin els conceptes de barri, identitat i comunitat amb els barris de Sant Jordi i Ribera Baixa com a marc. Entenem per acció comunitària projectes que generen vincles i promouen relacions entre les persones del territori, per a la transformació sociocultural del seu context quotidià, i en què els veïns i veïnes són els protagonistes del procés de canvi i millora.

Impulsa:
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa

Es valora:
La capacitat del projecte de connectar amb les activitats i propostes que ja es realitzen/promouen des del centre:
Accions i intervencions a l’espai físic del centre, resultat d’un procés de cocreació amb els diferents grups que treballen diferents disciplines del DIY (Do It Yourself): scrapbooking, costura, patchwork, ganxet...
Accions i intervencions a l’espai físic del centre, al barri i a la ciutat, resultat d’un procés de cocreació amb les comunitats i projectes del CC Ribera Baixa, per redefinir l'ús de la sala d'exposicions del centre, i que fan servir la mateixa sala com a espai laboratori.
Propostes de dinàmiques i dispositius artístics comunitaris que cogenerin propostes col·laboratives amb els diferents grups i entitats de l'equipament.
La capacitat d’activar relacions i espais de diàleg per debatre sobre el barri que volem i el paper actiu que com a veïns/veïnes tenim en la seva transformació.
Que el procés possibiliti l’intercanvi de sabers i nous coneixements i esdevingui enriquidor per a les persones participants.Propostes d’exposició individual o col·lectiva a la Sala d'Art Josep Bages per a artistes i agents culturals del Prat (comissaris, mediadors, col·lectius, associacions, centres educatius, etc.). L'obra o projecte pot estar realitzada o no.

Impulsa:
Centre d'Art Torre Muntadas (Estàs al web)

Es valora:
Un plantejament expositiu que dialogui amb les característiques físiques, simbòliques, històriques, culturals i socials de la sala i el seu context.
Concebre l'exposició com un laboratori i un camp de proves; un punt de trobada en què es puguin incorporar iniciatives i agents del territori, per activar relacions inesperades.
La capacitat de compartir el projecte artístic amb els més amplis sectors de la ciutadania del Prat i connectar amb altres espais i interlocutors dels circuits artístics del país.Propostes que situen la pràctica artística en contextos no artístics, generant intercanvis amb l’entorn en el que s’ubica.

Impulsa:
Centre d'Art Torre Muntadas (Estàs al web)

Es valora:
La capacitat de generar imaginaris crítics i de redefinir les funcions i els límits de l'art.
La possibilitat de propiciar dinàmiques, espais de relació i intervencions físiques o virtuals que vagin més enllà del desenvolupament puntual de la proposta.
Les accions de presentació, participació o difusió del projecte s'hauran de generar des d'espais no institucionalitzats com a artístics; per tant, caldrà activar indrets alternatius (físics o virtuals).Propostes que analitzin, investiguin i/o produeixin zones de contacte entre el món artístic i l'educatiu. Possibles camps d'acció dels projectes: associacions, agents i iniciatives socials, equipaments i serveis a la ciutat, centres i iniciatives educatives formals i no formals del Prat.

Impulsa:
Escola d'Arts del Prat

Es valora:
 El grau de coneixement i aproximació als contextos d’intervenció amb els quals es vol establir col·laboració.
La generació de processos de coaprenentatge i espais cooperatius d'ideació, negociació i producció entre els diferents participants i interlocutors.
La generació de transferències de sabers, a partir d’experiències artisticoeducatives, entre la producció artística, el teixit educatiu i la realitat social i ciutadana.
L'activació dels contextos educatius i socials com a focus de reflexió i producció cultural.

COM PRESENTAR-S'HI

Què cal presentar?

La fitxa d'inscripció omplerta i un dossier digital en format PDF que contingui la descripció el més precisa possible (text i/o imatges) de:

Sobre el projecte:

Breu descripció de la idea i marc conceptual del projecte
(màx. 2.000 caràcters amb espais inclosos).
Antecedents i fases de recerca i realització
(màx. 4.000 caràcters amb espais inclosos).
Estratègies per portar a terme el projecte i documentació del procés (màx. 4.000 caràcters amb espais inclosos).
Proposta aproximada de formalització i difusió
(màx. 4.000 caràcters amb espais inclosos).
Propostes de relació del projecte amb el Prat
(màx. 4.000 caràcters amb espais inclosos).

Informació tècnica i dossier d’obra:

Calendari general.
Recursos tècnics, humans i econòmics necessaris.
Breu trajectòria de la persona o persones responsables de la proposta. (màx. 2.000 caràcters amb espais inclosos).
Annex d'obra recent. Entre 5 i 10 imatges de bona qualitat.
(màx. 4.000 caràcters amb espais inclosos).

OBSERVACIONS: es pot completar el dossier amb enllaços a informacions addicionals que es considerin necessàries. El dossier presentat ha de complir acuradament les condicions respecte a l'extensió del document. En pro d'unes bones pràctiques, s’ha d’incorporar al pressupost un percentatge equilibrat en concepte d’honoraris respecte a les despeses de producció.

On i quan presentar-ho?

Fins al 28 de febrer de 2019.
Cal enviar les propostes per correu electrònic a: unzip@elprat.cat
Si no rebeu confirmació de l'enviament,
truqueu al telèfon 93 478 22 37.
Per a més informació, truqueu al telèfon anterior o envieu un correu electrònic a unzip@elprat.cat. En cas necessari, es pot
concertar una cita per tal d’aclarir dubtes.


Necessites ajuda?

Taller gratuït
“Prepara el teu dossier d’artista”
El 5, 6 i 7 de febrer de 18 a 20 h.

A l’Escola d’Arts del Prat (c/ Ramon Llull, 12-16.
3r pis, El Prat de Llobregat).
Inscripcions a: unzip@elprat.cat.
Si tens una idea i no saps com donar
forma a un projecte o com realitzar el teu
dossier, vine al taller pràctic i a les sessions
de presentació de la convocatòria d'Arts
Visuals /UNZIP 2019. Hi explicarem les
modalitats de la convocatòria, veurem
exemples de projectes d'altres anys,
presentarem una guia de construcció
de dossier i farem exercicis
pràctics per formalitzar un
dossier d’artista.

SELECCIÓ DE PROPOSTES

FASE #1: Preselecció

Hi haurà un jurat que valorarà totes les propostes presentades. El jurat estarà compost per:

Fireplace (Ángela Palacios + Quim Packard). Plataforma cultural artist-run, projecte d’investigació pràctica i col·laborativa.
Joan Ivern. Historiador, mediador cultural, coordinador de projectes artístics i educatius a Experimentem amb l'Art.
Nora Ancarola. Artista visual, docent, codirectora amb Marga Ximenez de l’MXEspai i Edicions 1010.
Jordi Duran. Creador, gestor cultural, professor del Grau en Arts Escèniques
Escola Universitària ERAM.

.....................

Cristina Castells. Cap de Mediació Cultural de l’Ajuntament del Prat
Helena Sala. CC Jardins de la Pau /UNZIP
Daniel Velasco. C.C. Sant Jordi - Ribera Baixa /UNZIP
Equip TM. Centre d’Art Torre Muntadas /UNZIP
Fermín Soria. Escola d’Arts del Prat

Aquest jurat preseleccionarà dos o tres projectes per a cada modalitat, que passaran a la fase de selecció. Si ho creu convenient, podrà emetre valoracions qualitatives de cada projecte preseleccionat per tal que es tinguin en compte en la fase següent.

Si el jurat ho troba convenient, en la fase de preselecció, pot proposar a un projecte que canviï de modalitat, tot i que els autors/autores hauran de confirmar que ho accepten.

FASE #2: Selecció

En aquesta fase es definirà quins són els projectes seleccionats.

Amb aquest objectiu les persones responsables de cada projecte preselecionat seran convocades a una entrevista presencial en què presentaran la seva proposta als equips dels centres que impulsen cada modalitat. En aquestes entrevistes s'aprofundirà en l’adequació de cada proposta als requeriments específics de cada modalitat i als criteris generals d'aquesta convocatòria.

Així doncs, els equips dels equipaments que impulsen cadascuna de les modalitats tindran la darrera paraula (que serà inapel·lable) en la resolució de la convocatòria i estaran facultats per resoldre qualsevol contingència a aquestes bases.

Criteris generals de valoració:

L'interès, qualitat i coherència de l’obra i/o proposta.
La viabilitat tècnica de la proposta i la capacitat de realitzar-la de les persones responsables.
El coneixement o la referència a l'entorn del Prat i el seu teixit cultural, educatiu i social.
El grau d’implicació i de participació d’iniciatives i agents locals.
La claredat i el nivell de concreció i adequació del dossier a les condicions de presentació i extensió de la proposta establertes a les bases.

ACOMPANYAMENT I COMPROMISOS

Trobades globals i procés d'acompanyament

Amb la presentació a la convocatòria, els artistes i col·lectius accepten el compromís d'assistir a les tres trobades globals dels projectes de la convocatòria /UNZIP Arts Visuals 2019 (dissabtes a confirmar) i a una jornada de presentació conjunta a la ciutat (dissabte a confirmar).

L'objectiu d'aquestes sessions és intercanviar experiències, crear connexions entre projectes i reflexionar col·lectivament sobre la dimensió ciutat de la convocatòria, així com articular una proposta de presentació conjunta de tots els projectes seleccionats.

Igualment, els artistes es comprometen a realitzar 4-5 sessions amb l'equip d'acompanyament de la seva modalitat específica.

Tots els projectes seleccionats es portaran a terme en paral·lel a un procés d'acompanyament per facilitar-ne el desenvolupament.

Aquest procés el proposaran els responsables de cada equipament i hi poden estar convidades persones vinculades al context del Prat i/o al món de la cultura i les arts. D'aquesta manera, aquest acompanyament serà també un espai on compartir i debatre mentre la proposta pren forma, i servirà per millorar les relacions i complicitats del projecte amb l'entorn.

Dotació de projectes

Cada un dels projectes seleccionats disposarà d'una dotació de 2.000 euros (impostos inclosos) (En el cas de les modalitats que comporten una exposició, els costos de muntatge i producció de les peces estan inclosos en aquesta quantitat.)

Una vegada seleccionats els projectes, se'n farà efectiva la realització a partir de la signatura d'un contracte entre un representant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat o l'empresa concessionària del servei, i les persones responsables de les propostes seleccionades.

Els pagaments de cada proposta seleccionada s'efectuaran a partir de l'emissió d'una factura per part de les persones responsables de cada projecte, que assumiran les càrregues impositives que se'n derivin.

Compromisos

Els projectes es duran a terme al llarg de l'any 2019 en estreta col·laboració amb els equips d'/UNZIP amb qui s'acordaran els terminis, les condicions de seguiment del procés, la presentació de resultats i les formes d'exposició o presentació pública.

Tant les persones responsables dels projectes com les del dispositiu /UNZIP es comprometran a col·laborar i compartir tota la informació necessària per tal de facilitar la realització del projecte en les millors condicions possibles.

/UNZIP es compromet a fer visible i fer respectar l'autoria de tot el material (obres, documentació, textos, etc.) resultant del treball de les persones responsables dels projectes. De la mateixa manera aquestes persones es comprometran a permetre la distribució de tot el material reproduïble resultant del projecte en llicències copyleft o de domini públic.

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases i de les resolucions que es prenguin des d'/UNZIP davant imprevistos tant dins del procés de selecció com al llarg de la realització dels projectes.//////////////////////////////////////////

Descarrega't les bases en .pdf [] (TANCADA)

Descarrega't la fitxa d'inscripció en .pdf [] (TANCADA)

//////////////////////////////////////////


 
© /UNZIP - Arts visuals al Prat - -