Saltar a continguts

/UNZIP

Navegació

Menú principal

LAB Supersimetria

 

Projectes d'arts visuals > LAB Supersimetria

LAB Supersimetria 2020

 SUPERSIMETRIA
Del 6 de març al 26 d'abril de 2019

FENT VISIBLE L'INVISIBLE
Visita guiada oberta a la ciutat dirigida per l'alumnat de 1r i 2n d'ESO del CEE Can Rigol, presentant el procés de SUPERSIMETRIA III al Centre d'Art Torre Muntadas.
[Horari a concretar] 
SUPERSIMETRIA
 
Supersimetria és un laboratori artístic dirigit a creadors i creadores del context que es troben en el punt intermig entre enfrontar un darrer període inicial de formació i experimentació, i embarcar-se per primera vegada en la construcció d’un projecte propi. L’objectiu és propiciar un espai on posar en joc conceptes bàsics de la pràctica artística com són “identitat”, “context” o “discurs”, des de la seguretat de l’entorn del laboratori, on l’assaig-error no només és permès, sinó que és desitjable; i el crear, investigar i posar a prova allò que ens mou, interessa, ressona des de la pràctica i la reflexió.

Supersimetria és un concepte de la física quàntica que parla sobre com a la natura cap partícula pot aparèixer sense que es creï a la vegada i de forma ineludible la seva antipartícula o partícula supersimètrica: un element en principi invisible pels aparells humans de detecció (fins que finalment Carl David Anderson va donar amb ell l'any 1932), però que, segons totes les equacions matemàtiques havia de ser allà. Així doncs, com postula la teoria de la supersimetria o multiunivers, en aquest projecte formatiu-expositiu nosaltres concebem que la peça artística (partícula) no pot crear-se sense un procés creatiu que li dóna forma (antipartícula) i, tot i que aquest fenomen no sigui visible o no en tinguem evidències, no significa que l’un existeixi sense l'altre.

 
COM SÓN I S'ORGANITZEN LES SESSIONS
 
Aquest procés de treball és, a més, un recorregut per l’espectre de la llum. El laboratori transita per diferents sessions, des de l’infraroig a l’ultraviolat: de color invisible a color invisible, passant pels visibles de l’arc de Sant Martí: taronja, groc, verd, blau, cian i violeta. L'analogia en aquest cas compleix una doble funció, per una banda, ens dóna la base conceptual per parlar d’allò que es fa visible als ulls durant el seu transitar (com tots els elements a priori invisibles que envolten les obres d’art i que nosaltres traiem a la llum), i per altra, sustenta una estructura expositiva del procés de treball que portem a terme. D’aquesta manera, el vermell assenyala els elements que es produeixen a la primera sessió, el taronja els de la segona, i així successivament fins a completar el total de 6 colors-sessions que configuren el programa del laboratori.

En contacte amb el desenvolupament del laboratori, s’elabora una publicació que recull el procés de treball i que es configura com un element per comunicar i compartir els sabers generats amb una comunitat més àmplia. Una proposta de peça editorial ideada durant el projecte amb el desenvolupament de les sessions, i que veu la llum una vegada acabat el procés col·lectiu de treball.

Cada sessió té una temàtica concreta en funció dels objectius generals d’aquesta comunitat d’aprenentatge: crear un ambient d'intercanvi i grup de treball, investigar les relacions visibles i invisibles entre obra i procés creatiu equiparant-los al mateix nivell d’importància; posar en pràctica i fer l’exercici de pensar, jugar i experimentar amb les nostres pròpies eines i entendre les identitats com un recurs, quelcom canviant, mal·leable i adaptable a diferents situacions; entendre l’espai com un material més de treball i el context com un “lloc” de trobada de persones, entorns físics, polítics, històrics, culturals, etc.

VISITA GUIADA FINAL: Fent visible l'invisible
 
Com a novetat, enguany el projecte es realitza en estreta col·laboració amb el CEE Can Rigol i l'Escola d'Arts del Prat, en el marc del projecte d'arts visuals del programa IntersECCions.

La formalització de la col·laboració serà la realització d'una visita guiada oberta a la ciutat de l'alumnat de 1r i 2n d'ESO del CEE Can Rigol, presentant el procés de SUPERSIMETRIA III al Centre d'Art Torre Muntadas. Aquesta sessió es gestarà amb la col·laboració i l'espai compartit entre artistes participants del projecte i l'alumnat del centre educatiu que en paral·lel realitza també una formació en art contemporani des de l'afectivitat, tot qüestionant la concepció d'un relat únic o universal sobre l'art, que porta a terme l'Escola d'Arts del Prat. A les trobades es posaran en comú idees, percepcions i reflexions sobre art contemporani, la idea de diversitat en la manera d'aproximar-se a les pràctiques artístiques, i la premissa de què una visita guiada potser també un exercici de creació col·lectiva.

[Horari a concretar]
Participants edicions anteriors > 2019

 Participants:

Anna Colominas, Cindy Kuijpers, Mara Morales Rubino, Ester sin h


Amb la col·laboració de:

Laia Galindo Torralba: documentació i publicació
Ángela Palacios: suport en la formalització de la presentació final


Participants edicions anteriors > 2018

(veure àlbum
de fotos Flickr)Participants:

Glòria Tormo, José Luis Fernández Parralo, Julia Cáceres, Laia Ortega, Laia Ruz, Marta San Juan


Amb la col·laboració de:

David Sánchez: documentació i publicació
Quim Packard: suport en la formalització de la presentació final
Patricia Quintana: suport a la coordinació. Alumna del Màster d’Educació Artística de la U.B.
Purificación Núñez: suport a la producció


 
© /UNZIP - Arts visuals al Prat - -