Saltar a continguts

/UNZIP

Navegació

Menú principal

Convocatòria 2016

 

Convocatòria d'arts visuals /UNZIP 2016
Acta de resolució de la convocatòria: []

Un any més /UNZIP Arts Visuals al Prat obre una convocatòria per atorgar un seguit d'ajuts per promoure la realització de projectes d'art vinculats a la nostra ciutat.Què és /UNZIP?

/UNZIP és el programa d'arts visuals de l'Ajuntament del Prat de Llobregat que s'articula des del Centre d'Art Torre Muntadas i s'activa, a més, des d'un conjunt d'equipaments municipals (C.C. Jardins de la Pau i C.C. Sant Jordi - Ribera Baixa) que també generen accions de suport i mediació de les arts visuals a la ciutat.Què entenem per projecte d'arts visuals?

Ho entenem com una idea definida conceptual i metodològicament que comporti la realització d'un procés de recerca i formalització des d'alguna disciplina compresa dins el que entenem que són les arts visuals: belles arts, imatge, disseny, cinema, arquitectura, performance, art sonor, etc.
En aquest sentit els projectes presentats han d'expressar de forma clara i entenedora la idea o concepte que els impulsen, els antecedents, el context, el procés de treball, els recursos necessaris i una aproximació a la forma final.
Modalitats

S'atorgaran cinc ajuts en total, cada un s'ajustarà a una de les modalitats que definim a continuació:


1. FOTOGRAFIA I SOCIETAT. Un projecte que incorpori l'ús de la imatge com a element essencial d'un treball d'investigació i reflexió social en l'entorn del Prat de Llobregat. Impulsada des del Centre Cívic Jardins de la Pau.

Es valorarà especificament:


- La capacitat de proposar un ús crític de la fotografia a través d'un procés artístic i creatiu.
- La capacitat de captar, des de la pròpia mirada, aspectes de la realitat que ens envolta i generar coneixement i opinió sobre temes d'actualitat.
- La realització del projecte es durà a terme des de la seva adjudicació fins a finals d'octubre i es presentarà al mes de novembre/desembre amb un plantejament expositiu de qualitat i adequat a les característiques de la sala i el seu context.2. ART AL BARRI. Un projecte que treballi els conceptes de barri, identitat i comunitat amb els barris de Sant Jordi i Ribera Baixa com a marc. Impulsada des del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa.

Es valorarà especificament:


- La capacitat de generar relacions amb i en el territori (barri de Sant Jordi i barri de Ribera Baixa).
- La capacitat de retorn i incidència del propi projecte en el territori.
- L'ús d'una metodologia participativa de treball.


3. PROJECTE EXPOSICIÓ (artistes locals). Un projecte que proposi una exposició individual o col·lectiva a la Sala d'Art Josep Bages realitzada per artistes del Prat. Impulsada des del Centre d'Art Torre Muntadas.

Es valorarà especificament:


- La intenció de compartir un treball artístic amb el més ampli sector possible de la ciutadania del Prat i en àmbits dels circuits artístics del país.
- Un plantejament expositiu en el qual l'obra dialogui amb les característiques tangibles i intangibles de la sala i el seu context.
- L'exposició pot ser proposada per artistes i/o comissaris/es i l'obra pot està realitzada o no. En tot cas s'ha de definir bé i explicar-ne el procés de producció si fos necessari.4. PROJECTE DESLOCALITZAT. Un projecte que proposi una reflexió i proposta a partir de la idea de ressituar la pràctica artística en contextos no artístics. Impulsada des del Centre d'Art Torre Muntadas.

Es valorarà especificament:


- La capacitat de plantejar relacions amb l'entorn, generar imaginaris crítics i redefinir la funció social i els límits de l'art.
- Les accions de presentació, participació o difusió del projecte s'hauran de generar des d'espais no institucionalitzats com a artístics i per tant s'han de proposar espais alternatius (físics, o virtuals).


5. PROJECTE D'ART I EDUCACIÓ. Un projecte que proposi un procés artístic amb voluntat pedagògica per a ser realitzat a l'Escola d'Arts del Prat. Impulsada des del Centre d'Art Torre Muntadas.

Es valorarà especificament:


- La capacitat de generar relacions entre el procés artístic i l'activitat educativa de l'escola proposant un diàleg crític i enriquidor per a totes les parts implicades.
- El coneixement previ de l'estructura i la proposta educativa de l'escola.
- Un plantejament en residència en el que s'instal·li el centre d'operacions del projecte dins l'escola. Amb aquest objectiu l'escola oferirà gratuïtament un espai-taller de 10m2 , al llarg del temps que duri el projecte, que es podrà fer servir en els horaris d'obertura del centre.
- La possibilitat que el projecte prengui forma o s'activi (processos, presentacions, exposicions, accions, instal·lacions, etc.) en altres espais de la ciutat.

Cada projecte pot ser presentat únicament a una sola de les modalitats.
Una mateixa persona pot presentar projectes diferents a tantes modalitats com vulgui.
Criteris generals

De forma general es valorarà dels projectes:

- L'interès, qualitat i coherència artística.
- La viabilitat tècnica i la capacitat de realització de les persones responsables.
- El coneixement, respecte i referència a l'entorn del Prat i el seu teixit social.
- La claredat i nivell de concreció en què es presenta la proposta.
Qui hi pot participar?


La convocatòria està adreçada a creadores i creadors visuals de totes les edats, residents a Catalunya.

Tan sols per la modalitat ?projecte exposició? queda restringida la participació a persones residents al Prat o que puguin justificar-ne pertinença (en cas d'exposicions col·lectives han de complir aquest requisit com a mínim el 50% dels components)
.Què cal presentar?


Per participar a la convocatòria cal presentar un dossier digital en format pdf que contingui:

- Breu text de descripció de la idea o marc conceptual del projecte.
- Descripció el més precisa possible (text i/o imatges) del procés (accions, calendari, gestió de recursos i documentació del procés) i els resultats concrets que es volen assolir.
- Breu trajectòria artística de les persones responsables de la proposta.
- Dossier d'obra recent amb un mínim de 5 i un màxim de 10 imatges amb una qualitat òptima.
- [Fitxa d'inscripció]
On i quan es poden presentar les propostes?


El període de recepció de propostes és del 15 de gener al 29 de febrer de 2016 (ambdós inclosos).
Cal enviar les propostes per correu electrònic a: unzip@elprat.cat (si no rebeu confirmació de l'enviament, truqueu al telèfon 934 782 237)
o per correu postal en format digital (CD o DVD) a:

          Centre d'Art Torre Muntadas
          C. Jaume Casanovas, 80
          08820 El Prat de Llobregat
          Tel: 93 478 22 37.Quina dotació tindran els projectes seleccionats?


Cada un dels projectes seleccionats disposaran d'una quantitat total de 2.000 euros (impostos inclosos) per al suport a la realització del projecte (en el cas de les modalitats que comporten una exposició, els costos de muntatge de l'exposició estan inclosos en aquesta quantitat).

Una vegada seleccionats els projectes, se'n farà efectiva la realització a partir de la signatura d'un contracte entre un representant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat o l'empresa concessionària del servei, i les persones responsables de les propostes seleccionades.

Els pagaments de cada proposta seleccionada s'efectuaran a partir de l'emissió d'una factura per part de les persones responsables de cada projecte, que n'assumiran les càrregues impositives que se'n derivin
.Procés de selecció i jurat


Les propostes seleccionades es definiran en un procés en dues fases:

FASE 1. Preselecció

Totes les propostes presentades seran valorades per un jurat compost per:

- Cèlia del Diego (Crítica d'art)
- Jordi Ferreiro (Artista i educador)
- La Fundició (Cooperativa d'art, cultura i educació)
- RUIDO Photo (Organització de documentalistes)
- Rafa Milán (Cap de Cultura de l'Ajuntament del Prat)
- Ferran Pozo (C.C. Jardins de la Pau /UNZIP)
- Borja Lozano (C.C. Sant Jordi - Ribera Baixa /UNZIP)
- Lluc Mayol (C.A. Torre Muntadas /UNZIP)

Aquest jurat pre-seleccionarà, com a finalistes, dos o tres projectes per a cada modalitat que passaran a la fase de selecció. Aquest jurat, si ho creu convenient, podrà emetre valoracions qualitatives de cada projecte pre-seleccionat per tal que es tingui en compte en la següent fase.

FASE 2. Preselecció

En aquesta fase es definirà quins són els projectes seleccionats i que, per tant, rebran la dotació econòmica que contempla aquestes bases.
Amb aquest objectiu les persones responsables de cada projecte pre-selecionat, seran convocades a una entrevista presencial on presentaran la seva proposta a persones dels equips dels centres que impulsen cada modalitat.

En aquestes entrevistes s'aprofundirà, més enllà d'allò expressat en el dossier escrit, en la adequació de cada proposta als requeriments específics de cada modalitat i als criteris generals d'aquesta convocatòria.
Així doncs, els equips dels equipaments que impulsen de modalitat tindran la darrera paraula en la resolució de la convocatòria (que serà inapel·lable) i estaran facultats per resoldre qualsevol contingència a aquestes bases.Procés d'acompanyament


Tots els projectes seleccionats es realitzaran en paral·lel a un procés d'acompanyament que tindrà com a objectiu facilitar-ne el seu desenvolupament.

Aquest procés serà proposat pels responsables de cada equipament i hi poden estar convidades persones vinculades al context del Prat i/o al món de la cultura i les arts. D'aquesta manera aquest acompanyament serà també un espai on compartir i debatre, mentre la proposta pren forma, i també millorar les relacions i complicitats del projecte amb l'entorn.Compromisos


Els projectes es realitzaran al llarg de l'any 2016 en estreta col·laboració amb els equips d'/UNZIP amb qui se n'acordaran els terminis, les condicions de seguiment del procés, la presentació de resultats i les formes d'exposició o presentació pública.

Tant les persones responsables dels projectes com les del dispositiu /UNZIP es comprometran a col·laborar i compartir tota la informació necessària per tal de facilitar la realització del projecte en les millors condicions possibles.

/UNZIP es compromet a fer visible i fer respectar l'autoria de tot el material (obres, documentació, textos, etc.) resultant del treball de les persones responsables dels projectes. De la mateixa manera aquestes persones es comprometran a permetre la distribució de tot el material reproduïble resultant de projecte en llicències copyleft o de domini públic.

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases i de les resolucions que es prenguin des d'/UNZIP davant imprevistos tant dins del procés de selecció com al llarg de realització dels projectes.

- [Descarrega't les bases en ]

 
© /UNZIP - Arts visuals al Prat - -