Saltar a continguts

/UNZIP

Navegació

Menú principal

Document 08

 

Document 02
EXPOSICIONS > SAJB > 6+6 [Visites Guiades]

VV.AA
6+6 [Visites Guiades]. Els debats

Dídac Rocho i Begonya Garcia-Garcia; Silvia Martos i Andrea Vicente; Laura Quinto i Alfonso Fernández; Albert Buisan i Marla Jacarilla; Montse Mayol i Ilaria Mauro; David Faure i Cecilia Segura.

 

Durant els mesos de setembre i octubre del 2012 varen tenir lloc les trobades, o vistes guiades, de les sis parelles que havíem conformat per participar en aquest projecte: un artista del Prat i un artista resident a Barcelona.
Les vistes eren concertades entre ambos artistes sense cap més premissa que la de que una havia de transcórrer al Prat i l'altra per espais d'art emergent de Barcelona.
Les trobades eren completament privades i no hi ha més registre de les mateixes que el que les mateixes parelles varem decidir realitzar.

L'única interferència que des de l'organització varem realitzar a aquestes visites va ser l'entrega d'unes preguntes(1) que pretenien centrar el debat sobre els temes clau d'aquest projecte. Un intent d’establir una suposada conversa fragmentada al llarg de totes les trobades. Al finalitzar les visites ens enviaven per e.mail un petit resum del debat que aquestes preguntes havien provocat.

Aquest text és una reconstrucció d'aquesta suposada conversa o debat, que realment mai tingué lloc.

1.

Al respecte de la primera pregunta referida al sentir-se pratenc/a o d'algun lloc en concret la visitant va fer referència a unes imatges que havia vist de nens pintant uns potablava a l'escola, que juntament amb una conversa anterior sobre els símbols del Prat, va fer que fos conscient de fins a quin nivell estan implantats a l'imaginari de la gent alguns símbols concrets i com les pròpies institucions públiques fan per a que això sigui així.

Si els dos estàvem d'acord amb que tot sentiment sobre sentir-se d'un indret és una construcció no natural creada socialment l'ús fins la sacietat del potablava i la carxofa a tot el que es relaciona amb el Prat ho evidencia de manera clamorosa. I sobretot, el fet de que les pròpies escoles ho ensenyin i ho fomentin pot arribar a ser xocant a ulls d'una persona que ho veu des de fora i fa, que el que està dintre i ho veu com quelcom natural, s'ho replantegi.

Per una altra banda també es va entrar en la dicotomia present al Prat entre el nucli més antic del Prat i aquelles zones que van acollir la gran immigració dels anys 60, propiciant que el recorregut donés visibilitat al contrast que es pot trobar al Prat, posant en dubte que hi hagi només un tipus de sentir pratenc.

+ + +

Quan estem acabant la ruta tornem a la mateixa pregunta i Alfonso ha canviat d'idea i perspectiva, comprèn el per què de la pregunta ja que ha pogut veure una bèstia dels diables que és un pollastre potablava, una cresta de gall que resulta ser un font, una copa de l'aigua que es repetix en diferents obres artístiques que ha pogut veure. No hem trobat la resposta, però la pregunta cobra més sentit per ell.

+ + +

Primer preferim respondre a la segona pregunta. Per Ilaria vol dir sentir-se identificat amb una societat, en una cultura, una comunitat... Creiem que és important la relació amb la gent i els vincles que agafes amb ells el dia a dia.
La vida cultural, del lloc, i el com un es vincula respecte a la participació.

Per la Ilaria a la pregunta de què vol dir ser pratenc/ca li ha estat molt difícil de respondre, per lo concreta que arriba a ser. Però fent la reflexió de la pregunta anterior diu que pertànyer d’un lloc concretament del Prat de Llobregat, és sentir-se part de la comunitat i de la cultura.

+ + +

Como debate en común entre residente y externa, las opiniones son similares: como externa, las conclusiones de las preguntas sobre qué podemos identificar con ser pratense, es un lugar de amor irracional e incondicional por parte de los residentes hacia los elementos que crean o envuelven aquello que define el nombre de El Prat de Llobregat, una vida e historia, con una actividad pasada y actual, donde los lugares, edificios, ambiente, habitantes lo hace especial. Es la conexión de los residentes con el lugar al que definen como hogar propio y toda actividad que puede estar expuesta.

+ + +

Para ambos, más que el mero hecho de haber nacido en dicho lugar, ser pratense lo relacionamos con una identificación. Una identificación con unas costumbres, ideologías, comportamientos etc, que en principio “son propias” de dicho lugar (aunque aquí, por supuesto, cabría debatir sobre qué es propio o no de un lugar, hasta qué punto es realmente propio de todos los habitantes o sólo de un pequeño porcentaje etc).
Por supuesto, no se trata de una cuestión de identificación absoluta sino que hay grados. Consideramos que el hecho de haber nacido en un lugar no te tiene que impedir juzgarlo de un modo objetivo. Es más, al conocer el lugar mejor que aquellos que no viven en él, disponemos (en teoría) de criterio suficiente para juzgarlo con objetividad y poder analizar las ventajas e inconvenientes de vivir en ese lugar en cuestión. Todo lo dicho resulta extrapolable a cualquier ciudad, país etc... En definitiva, nuestro grado de identificación con un lugar y todo aquello que de algún modo nos relaciona con el mismo (personas, contextos, actividades etc...) es lo que nos convierte en pratenses, catalanes o cualquier otro gentilicio.

+ + +

Es un vínculo emocional que se crea con un territorio. A voluntad propia. Y que no tiene que ver con ningún tipo de frontera impuesta administrativa ni políticamente. Es un fenómeno totalmente personal condicionado por múltiples factores que varían de un individuo a otro. Tiene que ver con la vida de uno. Uno se siente de donde cree que se tiene que sentir. Nacer en un lugar o vivir en un lugar no hace necesariamente sentirse de ese lugar, sino que son una serie de vivencias personales las que nos ligan sentimental y emocionalmente a un territorio. Así mismo ‘los lugares’ tampoco tienen que estar limitados o acotados siguiendo divisiones administrativas o históricas establecidas sino que uno decide también sus propios límites.

2.

La segona pregunta va donar lloc a dos reflexions. Primer es va plantejar que, tot i la amplia oferta cultural que es pot trobar al Prat, hi ha una carència en formació que incentivi el pensament crític a l'art i que vagi més enllà de la formació tècnica així com a formació per a la professionalització dels artistes. Una carència que es fa patent en nombrosos indrets i que sembla ser un problema massa estès.

En segon terme es va parlar de la falta de gent amb cultura artística en els llocs de direcció dels ens, tant culturals com polítics, sobretot aquests últims. Això provoca que projectes amb interès es vegin marginats mentre que es portin a terme idees que per aquella persona poden semblar molt interessants però culturalment o artísticament aporten ben poc. Per la visitant era clau que artistes emplenessin aquests llocs de decisió, per a millorar el sistema cultural, que avui en dia falla en molts llocs.

+ + +

El que ràpidament arribem a la conclusió que no ha fer un centre d'art local és portar, per exemple, la col·lecció de Miró, o com a mínim no amb una vocació de voler rivalitzar amb les exposicions sobre Miró que té la pròpia fundació. El més senzill potser és saber que no ha de fer que no pas saber quina ha de ser la funció.
La principal funció, en relació als i les artistes, passa per posar en relació a persones de diferents punts del territori i diferents punts de vista. Un centre d'aquestes característiques hauria de ser un punt de trobada entre artistes de diferents punts del territori i formar ponts de diàleg entre uns i altres espais de creació.
Un altre dels pilars que pot fonamentar les accions d'un centre local és el de fer ressò del moviment local cap a l'exterior servint d'altaveu per a les pràctiques locals a les rodalies i exteriors.

+ + +

Un Centre d’art creiem que hauria de ser el lloc de referència de qualsevol artista emergent. En aquest tema vam estar d’acord les dues, que a Barcelona com que hi ha un cercle on l’art és força tancat, com galeries i museus, els centres d’art locals podrien ser un ajut per aquell artista emergent que vol començar a moure’s per aquest circuit. El centre hauria d’establir un diàleg amb els artistes (aquí també responem a una de les funcions dels artistes) mantenint un feedback, per saber quines són les demandes, preocupacions que el col·lectiu té i poder ajudar a aquestes demandes.
El centre hauria de crear convocatòries pels artistes emergents (no limitar en artistes locals), fer feina de difusió d’informació d’altres convocatòries, concursos etc., però també ha de respondre a aquestes demandes amb actuacions extres de les que fa o es consideren exclusivament pròpies d’una sala d’exposicions com conferències, cicles etc.
Un dels punts potser on més hem reflexionat és en el tema de les exposicions de les convocatòries guanyades. Creiem que es podria fer xarxa després d’haver aconseguit la convocatòria local. És a dir que amb les convocatòries q es guanyen en concursos dels centres d’art local es puguin fer una mica de difusió o de portar-ho a un altre lloc i així aconseguiríem: 1. Fer més difusió de l’artista emergent ; i 2. Potser fer una empenta o ajudar a introduir a l’artista emergent a un cercle de l’art potser més inaccessible.

A la pregunta de quines són les funcions de l’artista serien: respondre al diàleg que mantenen els centres d’art com a punts de referència, i també està atent a les convocatòries.

+ + +

A la pregunta “como puede ser la función de un centro de Arte en una población de la tipología del Prat”, la respuesta se resume a una relación existencial entre aquellas personas dedicadas a los ámbitos culturales pratenses (campos del arte, diseño, comunicación, arquitectura, etc ) que poseen proyectos artísticos y desean potenciar tanto la riqueza residencial como exterior, es decir, la facilidad o oportunidad de extender y adquirir proyectos de todos los campos culturales tanto como los residentes y externos, la relación o ligamento entre las actividades culturales pratenses hacia el exterior o a la inversa. Iniciar más movimientos culturales internos en El Prat de Llobregat y ligarlos o extenderlos a otros centros artísticos para poder enriquecer y reforzar las actividades artísticas pratenses de mayor nivel y potenciar la riqueza cultural Pratense.

+ + +

En nuestra opinión, la función de un Centro de Arte (tanto en El Prat como en cualquier otro lugar) ha de ser doble. Por un lado, fomentar y difundir la práctica artística entre la población. Por otro, mostrar a los habitantes de dicha ciudad el arte que se realiza en el exterior. Hay gente que no tiene la posibilidad de salir a menudo de su ciudad, y el centro de arte debería, en este caso, intentar acercar las prácticas artísticas del exterior a todas estas personas. Albert utiliza la acertada metáfora del aeropuerto. Un Centro de Arte ha de tener “salidas” de artistas locales que buscan un lugar para exponer su obra, y “llegadas” de artistas foráneos que desean mostrar su trabajo a los habitantes del Prat (o de cualquier otra ciudad según el caso).

+ + +

El artista tiene que contagiar su forma de ver el mundo, pero no a nivel de contenido ya que no se trata de copiar sus pensamientos sino a nivel de procedimiento o actitud frente a las cosas. El artista trata de transmitir su forma caprichosa de ver la realidad, opina libremente y ofrece su punto de vista. Lo que hace es potenciar una actitud ante la vida, o sea no dejarse llevar por las corrientes y aprender a ver más allá.

Entonces ya no basta con mostrar las obras, sino los procesos. Es la manera de construir lo que interesa y para ello no sirve el museo-contenedor. El artista necesita herramientas que le posibiliten mostrar sus recorridos. Y ahí es donde entra en juego el centro de producción.

El centro de producción elimina la distancia entre la obra y el espectador. Haciendo de nexo entre los artistas, sus procesos y el público. Expandiendo la idea de exposición más allá de lo que es la exhibición de obras, incorporando conferencias, charlas, talleres, proyectos participativos, etc. Se convierten en centros de dinamización de la cultura.

3.

Realment és molt difícil de valorar els criteris del panorama emergent, quan és tant emergent que pràcticament ni és coneix. Sorgeixen estereotips, prejudicis, i dubtes sobre tot l'imaginari que es pot tenir d'un món/àmbit de treball pràcticament desconegut. Curiosament sempre són (i en general) sorgeixen els mateixos conflictes:
Sempre trien als mateixos. Es coneixen tots. Com entrar dins d'un circuit artístic concret essent un total desconegut. Com afavoreixen les relacions personals a la tria de convocatòries. És necessari fer vida social artística. S'ha d'anar a totes les inauguracions? T'has de fer veure? Son sinceres les relacions que es creen? Hi ha realment una línia concreta i definida d'art emergent a Catalunya? Com influeix això al desenvolupament del tipus de feina dels nous artistes emergents? És això un desavantatge o una avantatge?
Ens plantegem l'adaptabilitat de llenguatges, propostes i tipologia de treball depenent de l'àmbit local on resideixi l'artista i si aquesta adaptabilitat és licita i/o honesta per part de tots el agents que generen/conformen/transformen/circulen per aquests circuits i com això influeix a l'hora de crear noves propostes als artistes emergents, les quals moltes vegades queden desestimades o menysvalorades per temor a no encaixar en un circuit concret.

+ + +

Creo que la originalidad del proyecto/propuesta, se encuentra en la metodología usada y en el discurso que hay detrás de cada proyecto. Estos deberían ser los criterios bases, para elegir un proyecto u otro, pero la realidad es otra,... ya que dependen de ciertos mecanismos, diríamos dispositivos que configuran tu acceso a un proyecto, como son las becas, premios, etc... Desde que inicias tu inmersión en el mundo del Arte, a través de la Universidad hasta que te vas abriendo camino en el circuito artístico, debes seguir unos criterios para poder darte a conocer minímamente dentro del panorama artístico, tanto de tu ciudad como de tu comunidad, para ir avanzando en el mundo del Arte Emergente.

Hay que diferenciar que hay tres líneas: la Local, situada en Barcelona, la Periférica, la que rodea a Barcelona y la Externa, otras localizaciones tanto a nivel nacional como Internacional.
Los concursos son una buena forma de darse a conocer en el Sistema Local, hay varios que configuran lo que se denomina como La Línea Barcelona pasando por la sala de ARTJove y finalizando con un Miquel Casablancas, o un proyecto llevado en La Capella, en definitiva centros de producción que convergen en un sentido, para crear una identidad propia.
Referente a lo que rodea, la Periferia, se encuentran otros centros de producción alternativos que configuran otro tipo de trabajos y propuestas mas divergentes: Terrasa, Sabadell, Mataró, Vic, El PRAT, son lugares pocos conocidos en el ámbito nacional, pero que indistintamente refuerzan, fomentan y producen una Línea que se expande entorno a lo social, lo comunicativo, la experiencia, lo participativo, lo educativo... A diferencia del Centro, donde la producción se reconfigura a partir del contacto, experiencia en otros centros de producción, becas otorgadas.
Estos son los criterios que en cierta forma dan validez a las propuestas, ya que crean confianza en el candidato, que por otro lado tiene que tener una buena definición, en definitiva lo que corresponde a la Línea Barcelona.

+ + +

Al principio ha sido un poco difícil para Montse contestar a la pregunta ya que los criterios para elegir los proyectos del arte emergente no le parecen del todo claros; por un lado porque no ha participado en muchas convocatorias y por otro porque cuando ha asistido a exposiciones realizadas a raíz de un concurso, no entendió los criterios de selección y le parecía todo muy confuso, un pout-pourri de propuestas sin conexiones entre sí.
Razonando y reflexionando hemos llegado a la conclusión de que algunos criterios podrían ser la actualidad y contemporaneidad del proyecto, que tenga relación con el contexto social, económico, histórico, etc.; que tenga relación con el territorio, que reflexione sobre problemáticas actuales. También la temporalidad del proyecto: Montse me comenta que cree que la mayoría de los proyectos seleccionados son efímeros, tienen una temporalidad concreta, y no tienen un valor de permanencia. Otro criterio que creemos que entra en juego es el hecho de estar pensados expresamente para el sitio donde se va a exponer y que se adapte al espacio, que esté relacionado con el lugar. Yo creo que eso depende mucho de la convocatoria.
Otro valor que Montse me comenta es el del reciclaje, de la reutilización de los materiales, reconvertir cosas para la realización del proyecto, la búsqueda de materiales diferentes.
Yo además creo que otros criterios o valores pueden ser la multidisciplinaridad del proyecto, el hecho de utilizar diferentes medios y de juntar diferentes disciplinas, y la novedad de la propuesta.

+ + +

Como criterios, destaco que la elección de los valores del artista emergente se encuentra por fuera de la historia, aquellos que plantean un concepto que rompe con las reglas de lo actual en el presente, es decir, que puede crear una concepción emergente que hasta ahora no se ha reconocido de ningún modo fuera del mundo del Arte; la necesidad de experimentación de sensaciones, los permanentes cambios activos de la sociedad obliga al artista a reconstruirse día a día, emerge una nueva concepción. El impacto o la fuerza del artista contemporáneo que narre un concepto que se simpatice o identifique con los frecuentes cambios de pensamiento desde la construcción de su discurso hasta la estética de la obra (materiales, color, forma).

+ + +

A llargs trets, ella respon que els valors que es tenen en compte seguirien uns paràmetres tals com la innovació, l’adaptació als canvis de tipus social, econòmic etc, del seu entorn així com l’impacte de l’obra artística confrontat amb la pròpia capacitat de reinventar-se.

+ + +

Evidentemente la trayectoria es un elemento importante.
Es curioso como en cada ciudad se forman circuitos articulados por las galerías para los artistas calificados como emergentes. Pero éstos se encuentran en un momento complicado cuando ya han pasado por todas ellas, porque se percibe como un vacío insalvable la distancia entre estos circuitos de galerías y un eslabón superior para
continuar la progresión del artista como el Macba.
De la misma manera el artista que acaba de empezar como sería el caso de los artistas locales, conocen el círculo que pueden recorrer con sus exposiciones en su ciudad pero desconocen el camino a seguir o hacia donde dirigir sus pasos para saltar del ámbito local a las galerías que ya frecuenta el “artista emergente”.
Sin duda podríamos determinar que en ambos casos es de gran ayuda e incluso indispensable frecuentar los círculos sociales relativos al espacio en el que queremos integrarnos. Bien sean fiestas, exposiciones, etc.
Es algo que no siempre apetece pero que abre muchas puertas. Esto en ocasiones puede provocar que la percepción de estos círculos sociales desde el exterior sea de cierto hermetismo y endogamia. Por lo tanto cualquier artista debe hacer un esfuerzo en ese sentido por conocer a mucha gente, algo que no siempre es fácil. Podríamos usar el tópico: Gajes del oficio.

+ + +

Creo que en el mayor número de ocasiones se eligen personas formadas y con voluntad de innovar en cierta manera en el panorama artístico. A su vez creo que el perfil de los artistas seleccionados suele estar relacionado con obras en las que el público-espectador pueda dialogar y mantener una relación cercana con las obras.

Paralelamente creo que a veces los criterios que se ponen en juego se desvían de parámetros como el de la calidad o el interés de las propuestas artísticas y pueden acabar teniendo que ver con aspectos más sombríos y fuera de lo artístico. Fundamentalmente con la pérdida de objetividad.

4.

Estem d'acord en que la producció de coneixement s'hauria de fer a partir de la cooperació i el treball en comunitat, transcendint l'autoria. La majoria de convocatòries d'art emergent és fan per convocatòria pública oberta el que fa que els organitzadors rebin un gran nombre de propostes individuals i això ja de per si conforma una sensació enorme de competitivitat intrínseca ja que hi ha poques places, poques beques i escassos espais de producció. Tenint en compte tots els factors que influeixen en les tries, ens plantegem si hi ha una desconnexió en la preparació de nous artistes entre la facultat de Belles Arts i el panorama local ja que la majoria d'e estudiants surten amb una desconeixença pràcticament nul·la del funcionament real de l'àmbit artístic, pel que re-pensem quin paper real té aquesta institució en la preparació laboral dels nous artistes ja que aquests no adquireixen suficients eines poderoses per enfrontar-se a l’enorme competitivitat de l'entorn artístic. Afegim que no ens referim només al fet de tenir una bona feina/dossier sinó a altres factors, de caire més personal, com saber parlar en públic, defensa personal o balls de saló.

+ + +

En relación a la competitividad y desde una visión deportiva se podría decir... que no existe una competitividad sana, en el buen sentido de la palabra. Esta competitividad, no ayuda a seguir creando ni colabora en lo participativo, ya que queda cerrado a un círculo minoritario.
Una competitividad sana en la que se favorece la participación, la comunicación y el trabajo en colectividad, colabora en la producción de la esfera artística, ayuda a fomentar e interelacionar entre los diferentes agentes, curadores, productores, artistas, espectadores, actores, etc... Cuando es algo cerrado donde se crean estatus de poder por un lado, el comisario/crítico y por otro lado el artista/productor, se generan jerarquías tanto del Comisariado como de Artistas Jóvenes, ésto en definitiva genera distancia entre los diferentes agentes.

+ + +

Montse me comenta que personalmente a ella no le sirve. Ella no es para nada competitiva y entonces no es un mecanismo que la estimula para crear y producir su obra. No la necesita.
Cree que puede ser un mecanismo o muy positivo o muy negativo dependiendo de la persona.
A veces es un muy buen estímulo para seguir creando, producir y mejorarse, pero en ocasiones puede producir frustración y desanimar, y quitar las ganas de ponerse en juego.
Yo tampoco estoy segura de que sea un mecanismo efectivo para la producción de conocimiento. No creo que ningún artista cree una obra para ganar un concurso, yo personalmente creo un proyecto porque creo en ello, lo siento y tengo unas inquietudes, quiero reflexionar e investigar sobre un cierto concepto o temática, va mucho más allá de la competitividad. Eso sí, me interesa compartirlo con los demás, que se vea, y ver las reacciones que provoca en el espectador, su feedback.
Aun así creo que la competitividad es buena para mejorarse a uno mismo.
Creo que las convocatorias están siendo un buen mecanismo para fomentar la producción y visibilidad del arte emergente. De otra forma no habrían canales de difusión para el arte joven. También creo que las convocatorias son un buen canal para la producción de propuestas más arriesgadas, que probablemente no tendrían mucha visibilidad en otros tipos de canales artísticos.

+ + +

Como elemento de competividad artística, me inclino a que es más efectivo para la creación artística. Los distintos campos o pensamientos individuales de cada persona creativa son empujados a la producción través del movimiento artístico que pueda haber presente (influya, o también, a través del conocimiento). Cada creador conlleva o obtiene su propia producción de conocimiento artístico (discurso) a través de la creación artística, experimentación, contacto (aunque también puede ser global, social) Es posible que la producción del conocimiento esté a posteriori (o al mismo tiempo) a partir de un solo individuo o movimiento que surja, a partir de la creación artística.

+ + +

Albert: Creo que es algo que puede contaminar el proceso de creación, el artista crea porque tiene la necesidad de decir algo no de competir.
Marla: Es bueno porque rompe las burbujas de algunos círculos / ámbitos.
Reflexión común:
Es algo ajeno a la producción artística pero que forma parte del mercado del arte y con lo que cualquier artista debe convivir.
Marla: Es habitual que algunos galeristas hablen de los artistas como caballos llegando a utilizar la expresión: “Apostar por el caballo ganador”
Canódromo = Carrera de galgos = Carrera de artistas

+ + +

A mi modo de ver, la competición como concepto y el mundo creativo son dos términos que no tienen mucho que ver. Sólo le veo una posible utilidad: que esta competitividad (entendida como un acto totalmente deportivo y sano) sea utilizada por personas a las que les puede llegar a motivar el tener a su alrededor otra gente con diversidad de niveles. Si a partir de esa competición o de trabajar sobre cierta presión, esa competitividad da buenos frutos creativos, para esa persona podría ser llegar a ser un mecanismo efectivo.

Entiendo la creación de obra personal como un camino de aprendizaje que se va desvelando.
El conocer a diversidad de artistas con mucho más nivel que el mío personal no me despierta un sentimiento de competitividad. En su lugar aparece voluntad de superación y aprendizaje continuo.

Creo que en un trabajo (sea artístico o no) uno mismo ha de ponerse el listón lo suficientemente alto como para tener trabajo personal por delante. Sin necesidad de competir con otros tipos de creación y sí alimentándose positivamente de su existencia.

(1) Les preguntes eren: (1) En la teva opinió que vol dir ser “pratenc” o “pratenca” ? En realitat que creus que vol dir ser de qualsevol lloc (sigui país, regió, ciutat, etc...)? (2) Quina creus que pot ser la funció d’un Centre d’Art en una població de la tipologia del Prat? I la funció dels/ les artistes? (3) Quins creus que son els criteris o valors que es posen en joc per triar el / les artistes o els projectes que formen part dels programas d’art emergent (exposicions, premis, beques, etc)? (4) Creus que la competitivitat (de competició, en el sentit més esportiu de la paraula) pot ser un mecanisme efectiu per la creació artística o la producció de coneixement?

 
© /UNZIP - Arts visuals al Prat - -