Saltar a continguts

/UNZIP

Navegació

Menú principal

Projectes 2014

 

Convocatòria de producció de projectes /UNZIP 2014
Acta de resolució de la convocatòria: [] TANCADA!

Per primera vegada el dispositiu de suport i mediació de les arts visuals al Prat /UNZIP llança una convocatòria que unifica les anteriors Beca de fotografia i societat, del Centre Cívic Jardins de la Pau i Convocatòria de producció de projectes d'arts visuals, del Centre d'Art Torre Muntadas.Què és /UNZIP?

/UNZIP és el dispositiu de suport i mediació de les arts visuals al Prat de Llobregat que articula diferents agents culturals de la ciutat (públics, privats i tercer sector), amb l'objectiu de promoure la pràctica artística des de totes les seves vessants: la creació, la formació, la difusió, l'educació, els públics, etc.
Aquest dispositiu el conformen el conjunt d'agents municipals que ofereixen projectes de suport i mediació de les arts visuals a la ciutat, i s'articula des d'/UNZIP Arts Visuals, punt de referència de l'art i la creació visual local, situat al Centre d'Art Torre Muntadas.
Quin és l'objectiu d'aquesta convocatòria?

Promoure processos de creació i recerca des de les arts visuals que estimulin actituds crítiques cap al context del Prat de LLobregat. Amb aquest fi es seleccionaran dos projectes que es realitzaran al llarg del 2014:

Un projecte que incorpori l'ús de la imatge com a element essencial d'un treball d'investigació i reflexió social. (Fotografia i societat)

Un projecte que proposi una reflexió i proposta a partir de la idea de resituar la pràctica artística (Art en context)Què entenem per projecte d'arts visuals?

Ho entenem com una idea definida conceptual i metodològicament que comporti la realització d'un procés de recerca i formalització des d'alguna disciplina que generi imaginaris visuals (belles arts, imatge, disseny, cinema, arquitectura, performance, etc.)Qui hi pot participar?

La convocatòria està adreçada a creadores i creadors visuals de totes les edats, residents a Catalunya, amb especial atenció a persones i projectes lligats al context del Prat de Llobregat. El tema, el format i les tècniques artístiques són completament lliures.Que cal presentar?

Per participar a la convocatòria cal presentar un dossier digital en format pdf que contingui:

Breu text de descripció de la idea o marc conceptual del projecte.
Descripció el més precisa possible (text i/o imatges) del procés (accions, calendari, gestió de recursos i documentació del procés) i els resultats concrets que es volen assolir.
Breu trajectòria artística de les persones responsables de la proposta.
Dossier d’obra recent amb un mínim de 5 i un màxim de 10 imatges amb una qualitat òptima.
[Fitxa d’inscripció]
On i quan es poden presentar les propostes?

Cal enviar les propostes per correu electrònic a: unzip@elprat.cat (si no rebeu confirmació de l'enviament truqueu al telèfon 934 782 237)
o per correu postal en format digital (CD o DVD)  a:

                                  Centre d'Art Torre Muntadas
                                  C. Jaume Casanovas, 80
                                  08820 El Prat de Llobregat
                                  Tel: 93 478 22 37

La data límit d'entrega de propostes és el 28 de febrer de 2014.Quina dotació tindran els projectes seleccionats?

Cada un dels dos projectes seleccionats disposaran d'una quantitat total de 2.000€ (impostos inclosos) per la realització del projecte.

Una vegada seleccionats els projectes, se'n farà efectiva la realització a partir de la signatura d’un contracte entre un representant de l’Ajuntament del Prat de Llobregat o l'empresa concesionaria del servei, i les persones responsables de les propostes seleccionades.

Els pagaments de cada proposta seleccionada s'efectuaran a partir de l’emissió d’una factura per part de les persones responsables de cada projecte, que n’assumiran les càrregues impositives que se’n derivin.Qui conformarà el Jurat?

El Jurat estarà composat per: David Armengol (comissari independent), Maite Travé (artista visual), Inma Quesada (fotògrafa professional), Xavi Mateo (artista visual), Núria Inés (artista visual membre del Colectivo Julio), Luis García (president de l’Agrupació Fotogràfica del Prat), Rafa Milan (Cap del Departament de Cultura de l’Ajuntament del Prat), Cristina Castells (tècnica de cultura, responsable d'/UNZIP), Ferran Pozo (director del projecte de foment de la fotografia de l’Ajuntament del Prat de Llobregat) i Lluc Mayol (Coordinador d’/UNZIP Arts Visuals al Prat).

El jurat podran declarar la convocatòria deserta.  La decisió del jurat serà inapel·lable i estaran facultats per resoldre qualsevol contingència a aquestes bases.Amb quins criteris es seleccionaran les propostes?

De forma general es valorarà dels projectes:
L’interès, qualitat i coherència artística
La viabilitat tècnica i la capacitat de realització de les persones responsables
El coneixement, respecte i referència a l'entorn del Prat i el seu teixit social.
La claredat i nivell de concreció en què es presenta la proposta

I en concret per a cada modalitat de projecte:
Per al projecte de Fotografia i societat, la capacitat de proposar un ús crític de la fotografia a través d'un procés artístic i creatiu.
Per la projecte d' Art en context, la capacitat de plantejar relacions amb l'entorn, generar imaginaris crítics, i redefinir la funció social i els límits de l'art.
Com es realitzaran els projectes?

Els projectes es realitzaran al llarg de l'any 2014 en estreta col·laboració amb els equips d'/UNZIP amb qui se n' acordaran els terminis, les condicions de seguiment del procés, la presentació de resultats i les formes d'exposició o presentació pública.

En el cas del projecte de Fotografia i societat es realitzarà una exposició al Centre Cívic Jardins de la Pau durant els mesos de novembre i desembre d'aquest mateix any.

En el cas del projecte d'Art en context es definirà el format de presentació pública segons les pròpies característiques de la proposta.
Tant les persones responsables dels projectes com les del dispositiu /UNZIP es comprometran a col·laborar i compartir tota la informació necessària per tal de facilitar la realització del projecte en les millors condicions possibles.

/UNZIP es compromet a fer visible i fer respectar l'autoria de tot el material (obres, documentació, textos, etc.) resultant del treball de les persones responsables dels projectes. De la mateixa manera aquestes persones es comprometran a permetre la distribució de tot el material reproduïble resultant de projecte en llicències copyleft o de domini públic.

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases i de les resolucions que es prenguin des d'/UNZIP davant imprevistos tant dins del procés de selecció com de realització dels projectes.

 

[Descarrega't la butlleta en ]
[Bases ]

 
© /UNZIP - Arts visuals al Prat - -